Forskning för ökad tillgänglighet till KB:s samlingar får 8 miljoner

Riksbankens Jubileumsfond ger medel till ett forskningsprojekt som sker i samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och KB. Syftet är att utveckla och tillämpa talteknologiska metoder på KB:s audiovisuella samlingar.

Talteknik är en nyckel till samlingarna, eftersom tekniken kan göra dem sökbara och förbättra användbarheten. Det är utgångspunkten i Jens Edlunds (KTH) forskningsprojekt. Fokus ligger på att utveckla talteknologiska metoder som kan tillämpas på KB:s audiovisuella samlingar, men även på andra material. Metoderna kommer sedan att göras fritt tillgängliga på Språkbanken Tal, som är en nationell infrastruktur för forskning.

Mer information om utlysningen finns i Riksbankens Jubileumsfonds pressutskick Länk till annan webbplats..