Vision och strategisk inriktning för Swepub

I dag har KB publicerat "Vision och strategisk inriktning för Swepub". Visionen och den strategiska inriktningen är framtagen av Swepub utvecklingsråd.

Visionen och den strategiska inriktningen bygger på KB:s uppdrag att ”tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer” (SFS 2008:1421) samt avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd Pdf, 502.7 kB.. Den tydliggör vad KB tillsammans med lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Vetenskapsrådet (VR) vill åstadkomma med Swepub.