Likvärdig synlighet för alla fem nationella minoriteter

I somras gav KB ut skriften "Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken. Lagar, konventioner och minoritetspolitik". Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, reagerade på obalansen i skriften.

KB har därför bestämt att göra en omarbetning för att ge likvärdig synlighet för alla fem nationella minoriteter och samtidigt rätta några sakfel.

Arbetet pågår med hjälp av extern sakkunnig konsult. När det är klart kommer skriften att publiceras i en omarbetad version med titeln "De nationella minoriteterna och biblioteken. Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Lagar, konventioner och minoritetspolitik”.

Mer information

Kontakta Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan
E-post: fornamn.efternamn@kb.se