Nytt läs- och publiceringsavtal tillgängligt

Kungliga biblioteket publicerar nu Bibsamkonsortiets nya transformativa läs- och publiceringsavtal med det akademiska förlaget Springer Nature.

46 organisationer valde att gå med i det nya avtalet som löper under tre år från och med 1 januari 2019. Avtalet omfattar rättigheter att publicera i över 1 800 hybridtidskrifter utan extra kostnad för författaren samt läsrättigheter från och med 1997 till över 2 100 tidskrifter. Tillsammans med avtalet för publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter som nyligen har undertecknats, möjliggör det här nya läs- och publiceringsavtalet att forskare anslutna till Bibsamkonsortiet kan publicera med öppen tillgång i nästan alla Springer Natures tidskrifter.

Transparens

Ett viktigt krav för Bibsamkonsortiet under denna förhandling var att utesluta alla former av sekretess i avtalstexten, vilket skulle begränsa tillgängliggörande och publicering av avtalet, särskilt information om prismodellen. Detta krav är i linje med LIBERs fem principer för förhandlingar med akademiska tidskriftsförlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och principerna för Plan S Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Både det nya och det tidigare läs- och publiceringsavtalet är registrerade i ESACs register över transformativa avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungliga biblioteket uppmuntrar konsortiekollegor i andra länder att också registrera sina avtal eftersom mer öppenhet så småningom kan möjliggöra mer konkurrens inom marknaden för akademisk publicering, och därmed också rättvisare priser och juridiska villkor.

 Utvärdering av tidigare avtal och omförhandlad prissättning

Det nya avtalet följer Springer Compact-avtalet 2016-2018. Enligt en nationell utvärderingsgrupp ökade 2016-2018-avtalet antalet publicerade artiklar med öppen tillgång avsevärt och underlättade den administrativa bördan för både författare och bibliotekarier. Forskarna publicerade dock färre artiklar än väntat. Av detta skäl gick förlaget med på att inkludera en kredit i det nya avtalet 2019–2021 som delvis kompenserar överbetalningen. Villkor för en "publiceringskorridor" har också lagts till i avtalet: om de deltagande organisationerna publicerar 5 procent mindre än beräknat, kommer förlaget att återbetala konsortiet ett avtalat belopp.

Avtalsförhandling

Förhandlingarna om avtalstexten tog mer än ett år och avslutades sex månader efter avtalets startdatum. Denna långa process berodde främst på svårigheter att nå kompromisser om de juridiska villkoren. Detta visar ännu en gång vikten av att begära ett avtalsutkast i början av förhandlingen för att kunna diskutera prissättningsvillkor och juridiska villkor parallellt och därmed ge utrymme för att få bättre avtalsklausuler.

För mer information, vänligen kontakta bibsamkonsortiet@kb.se