Folkbiblioteken i EU

KB levererar biblioteksstatistiken till utländska organisationer som sedan publicerar den tillsammans med siffror från andra länder.