• Startsida
  • Nytt från KB
  • LIBER Libra­ry Inno­va­tion Award till utvär­de­ring­ av uppsäg­ning­en av avtalet med Else­vi­er

LIBER Libra­ry Inno­va­tion Award till utvär­de­ring­ av uppsäg­ning­en av avtalet med Else­vi­er

Utvärderingen av uppsägningen av Elsevier-avtalet har blivit prisat med LIBER Library Innovation Award 2019.

Konferensbidraget har blivit prisat utifrån kriterier som innovation, originalitet samt att det har stort betydelse för biblioteksvärlden.

Uppsägningen av Elsevier-avtalet

Förra året sade Bibsamskonsortiet upp avtalet med Elsevier. I samband med uppsägningen tillsattes även en grupp för att utvärdera uppsägningen. Utvärderingen börjar nu bli klar och slutrapporten kommer efter sommaren. Några av resultaten presenterades nyligen på LIBERs konferens i Dublin.

Att utvärdera uppsägningen av ett stort licensavtal ger underlag för Bibsamkonsortiets fortsatta arbete och även för andra bibliotekskonsortier.

Resultat av utvärderingen

Över 4000 forskare från alla ämnesområden och 41 anställda vid lärosätenas bibliotek har svarat på de enkäter som skickades ut. De har svarat på hur de hanterar uppsägningen, och hur den påverkar dem i deras arbete. Många har påverkats negativt av att inte ha tillgång till artiklar. Nästan hälften av de svarande forskarna är negativa till uppsägningen, medan knappt 40 % är positiva.

Även för bibliotekens del har uppsägningen påverkat, men inte i så stor utsträckning som befarat. Flera bibliotek har valt att investera de pengar som frigjordes i och med uppsägningen, medan andra avvaktar.

Nya förhandlingar med Elsevier

Bibsamkonsortiet förhandlar återigen med Elsevier. Ambitionen är att få till stånd ett nytt avtal 2019. Läs mer om de återupptagna förhandlingarna.

Utvärderingsgruppen

Gruppen består av Lisa Olsson (Stockholms universitetsbibliotek/KB), Camilla Lindelöw (KB), Frida Jakobsson (Karolinska Institutets bibliotek), Lovisa Österlund (Linköpings universitetsbibliotek).