En uppdatering om Elsevier

En avsiktsförklaring (eng. Memorandum of Understanding) som sätter ett ramverk med principer för hur förnyade förhandlingar skall genomföras har nu undertecknats av båda parter och förhandlingarna har återupptagits.

Symbolen för öppen tillgång, ett öppet hängslås, mot orange bakgrund. Runt det finns några pilar som pekar mot olika ikoner.

Andra länders pågående förhandlingar med Elsevier

Norge har tecknat ett nytt tvåårigt avtal som kombinerar läsning och publicering.

University of California har sagt upp sitt avtal. Läs mer om uppsägningen. Länk till annan webbplats.

För mer information om uppsägningar av ”big deal”-avtal i världen finns en kartläggning Länk till annan webbplats. som sammanställs och uppdateras av organisationen SPARC.