fullskärmsbild

En uppdatering om Elsevier

En avsiktsförklaring (eng. Memorandum of Understanding) som sätter ett ramverk med principer för hur förnyade förhandlingar skall genomföras har nu undertecknats av båda parter och förhandlingarna har återupptagits.

Ett öppet lås omgivet av olika symboler

Andra länders pågående förhandlingar med Elsevier

Norge har tecknat ett nytt två-årigt avtal som kombinerar läsning och publicering. Läs om Norges avtallänk till annan webbplats.

University of California har sagt upp sitt avtal. Läs mer om uppsägningen.länk till annan webbplats

För mer information om uppsägningar av ”big deal”-avtal i världen finns en kartläggninglänk till annan webbplats som sammanställs och uppdateras av organisationen SPARC.