55 miljo­ner till KB-rela­te­ra­de pro­jekt om kultur­arv

Hälften av de projekt som får bidrag i Vetenskapsrådets (VR) kulturarvsutlysning utgår från KB:s samlingar. Fyra forskningsprojekt beviljas nu sammanlagt drygt 55 miljoner.

Två långa bokhyllor med vhs-kassetter. Längst in mellan dem står en person och sträcker sig upp för att nå något på hyllan.

Bidraget är ett projektstöd med syftet att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. VR ger medel till totalt nio projekt – varav fyra utgår från material ur KB:s samlingar. Projekten stärker KB som forskningsmiljö och ökar tillgängligheten till samlingarna. Dessutom bidrar de till en mer effektiv forskningsinfrastruktur, genom metodutveckling och digitalisering av KB-material.

De här projekten beviljas medel:

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

13 miljoner kronor
Patrik Lantto, professor, Umeå Universitet

Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989

22,5 miljoner kronor
Pelle Snickars, professor, Umeå universitet

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

13 miljoner kronor
Astrid von Rosen, docent, Göteborgs universitet

Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

8 miljoner kronor
Anna Dahlgren, professor, Stockholms universitet

Mer information

På VR:s webbplats finns mer information om utlysningen för projektstödet. Länk till annan webbplats. Där går även att se en lista på samtliga projekt inom humaniora och samhällsvetenskap Länk till annan webbplats. som beviljas medel 2018.