Sex miljo­ner i stöd till vikti­ga KB-projekt

KB får sammanlagt nära sex miljoner kronor i projekt- och infrastrukturstöd av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Projekten handlar om att tillgängliggöra handskrifter från 15- och 1600-talet, och om att förbättra texttolkningen av digitaliserade dagstidningar.

Kungliga bibliotekets gula byggnad sedd uppifrån. Från tacket vajar en svensk flagga och runt omkring finns parken Humlegården.

Stödet är en del i RJ:s utdelning av drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det här är de två KB-projekt som nu beviljas medel:

  1. Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek – ett katalogiserings- och digitaliseringsprojekt (4 220 000 SEK)
    Ur ansökan: ”Den aktuella ansökan syftar till att komplettera arbetet med en komplett katalog över ca 235 eftermedeltida handskrifter vid Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek samt att fulldigitalisera ett representativt urval”.
    Projektbeskrivning: Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Länk till annan webbplats.
  2. Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR-process vid massdigitalisering (1 689 000 SEK)
    Kort om projektet: "För att förbättra produktionen av maskinläsbar text har KB utvecklat en modul för OCR-bearbetning där tekniska parametrar kan justeras för att matcha specifik karaktäristik hos källmaterialet. Denna projektansökan syftar till att, i samarbete med forskare från den Nationella Språkbanken vid Göteborgs universitet, genomföra en utvärdering och vidareutveckling av detta redskap."
    Projektbeskrivning: Utvärdering och anpassning av en förbättrad OCR-process vid massdigitalisering Länk till annan webbplats.