T­rend 2017 – kommu­na­la bibli­o­teks­pla­ner

Vad skriver kommunerna om i sina biblioteksplaner? Ska en plan vara lång eller kort? Hur beskriver man bibliotekets verksamhet? Det har KB tagit reda på i rapporten "Trend 2017".

En grupp handläggare på KB:s enhet nationell bibliotekssamverkan läste 46 kommunala biblioteksplaner som antagits under 2017.  Ett 40-tal parametrar bockades av, de flesta har koppling till bibliotekslagen.

11-15 sidor den vanligaste längden

Nu vet vi att 11–15 sidor är den vanligaste längden, därmed inte sagt att det är ett mått att sträva efter, utan just bara en beskrivning av att det är det vanligaste sidantalet i de lästa planerna.

90 % av biblioteken har en biblioteksplan

I april 2018 när biblioteksplanernas aktualitet beräknades kunde vi konstatera att 90 % av kommunerna har en biblioteksplan med slutåren 2016, 2017, 2018 eller längre fram i tiden. Som aktuell biblioteksplan räknar KB två år bakåt i tiden med tanke på att processen att skriva  en ny plan ofta tar cirka två år.

Att 90 % av kommunerna anses förfoga över en aktuell biblioteksplan är en klar förbättring jämfört med juli 2013 då endast 39 % av kommunerna kunde anses ha en aktuell biblioteksplan.

Större delen av bibliotekslagen återfinns i de lästa biblioteksplanerna, men några områden sticker ut där det oftare saknas beskrivningar i biblioteksplanerna:

  • Nationella minoriteter och särskilt barnen
  • Kvalitet, beskrivningar av hur man uppfattar och arbetar med kvalitet
  • Lättläst

Läs rapporten