Nytt Bibsamav­tal med De Gruy­ter

Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt avtal med förlaget De Gruyter för läsning och publicering i förlagets tidskrifter fram till 2020.

Avtalet innefattar att all publicering av forskare affilierade till deltagande organisationer görs öppet tillgänglig. Både artiklar publicerade i traditionella prenumerationstidskrifter och rena open access-tidskrifter omfattas av avtalet. Under 2018 deltar 5 organisationer i avtalet. Dessa organisationer beräknas publicera cirka 100 artiklar i De Gruyters tidskrifter under avtalsperioden.

De Gruyter är ett akademiskt förlag som grundades 1749. De publicerar över 700 tidskrifter inom ämnesområden som humaniora, samhällsvetenskap och medicin, naturvetenskap och teknik.

Kungliga biblioteket, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access) enligt det internationella initiativet OA2020.org Länk till annan webbplats..

Mer information om öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal finns under Bibsam.

Läs mer