Personlig integritet – en oundviklig fråga för biblioteken

Digital personlig integritet är ett snabbt växande område som biblioteken behöver omvärldsbevaka och kompetensutveckla sig inom. KB har tagit fram en checklista för skydd mot personlig integritet i biblioteksmiljö.

Biblioteken behöver ta sig an uppgiften att försäkra användarna om att den digitala miljön uppfyller grundläggande krav på personlig integritet, så väl digitalt som i rummet.

Under 2017 tog KB fram en checklista för biblioteken med syfte att minska risken för intrång i besökarnas personliga integritet när de använder digitala tjänster i biblioteksmiljö.

Ladda ner checklistan