fullskärmsbild

KB:s partners

KB:s partners stödjer landets folkbibliotek med kompetens och spetstjänster. Det är en del i vårt uppdrag för att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentrallänk till annan webbplats i Umeå, är hela Sveriges lånecentral och nationellt kompetenscenter för kompletterande medieförsörjning och andra frågor som rör samlingar. Här tillhandahålls spetstjänster kring fjärrlån, tjänster som de enskilda biblioteken inte har resurser att hantera själva.

Uppdrag 2019

  • Driva och utveckla depåbibliotek enligt förvärvsplan för Sveriges depåbibliotek.
  • Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som inte de enskilda biblioteken eller läns-/regionbiblioteken har resurser att hantera själva.
  • Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Internationella biblioteket

Internationella biblioteketlänk till annan webbplats på Stockholms stadsbibliotek hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur. Internationella biblioteket är nationell lånecentral och nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

Flytt till nya lokaler

Från och med 2 november 2019 håller den mångspråkiga lånecentralen stängt för flytt till nya lokaler. Fram till dess är det möjligt att beställa fjärrlån eller depositioner från lånecentralen. Under flytten går det däremot inte att fjärrlåna, beställa eller återlämna depositioner. Lånecentralen öppnar igen den 7 januari 2020.

Uppdrag 2019

  • Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier.
  • Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier.
  • Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mångspråkig medieförsörjning.
  • Utveckla nationellt och nordiskt samarbete.

Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbiblioteklänk till annan webbplats är drift- och utvecklingsansvarig för den nationella virtuella svarstjänsten Bibblan Svararlänk till annan webbplats. Uppdraget är kopplat till KB:s uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet.

Uppdrag 2019

  • Förvalta och utveckla Bibblan Svarar på klarspråk.
  • Uppdatera källor för Bibblan Guidar i Libris.
  • Bidra i utvecklingen av andra nationella bibliotekstjänster, till exempel Bibblan guidar mångspråk, Världens bibliotek och Bibblan bildar.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?