fullskärmsbild

KB:s partners

KB:s partners stödjer landets folkbibliotek med kompetens och spetstjänster. Det är en del i KB:s uppdrag i att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

Umeå stadsbibliotek – Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentrallänk till annan webbplats i Umeå, är hela Sveriges lånecentral och nationellt kompetenscenter för kompletterande medieförsörjning och andra frågor som rör samlingar. Här tillhandahålls spetstjänster kring fjärrlån.

Uppdrag 2020

 • Driva och utveckla depåbibliotek enligt förvärvsplan för Sveriges depåbibliotek.
 • Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda biblioteken inte har resurser att hantera själva.
 • Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Förändrad service

Under perioden 2017 till 2019 ökade utlånen från Sveriges depåbibliotek och lånecentral med drygt 70 %. I dagsläget finns inte medel att möta de senaste årens ökade efterfrågan eftersom detta medför kraftigt ökade portokostnader.

För att i möjligaste mån säkerställa att utlåningsverksamheten kan fortgå gäller följande:

Sommaren 2020

 • Under perioden 15 juni – 31 augusti 2020 stänger Sveriges depåbibliotek och lånecentral för utlån. Det innebär att biblioteken varken kan beställa böcker från sigel Um eller sigel Umdp under denna period.
 • Under perioden 20 juli till 2 augusti 2020 kommer depåbiblioteket att vara obemannat. Lånetiden förlängs så att återlämningsdatum inte infaller under den obemannade perioden. Vänligen skicka inte heller donationer till depåbiblioteket under denna period.

Från och med hösten 2020

 • Från och med 1 september lånar depåbiblioteket (Umdp) inte längre ut böcker utgivna de senaste 5 åren, det vill säga i nuläget böcker utgivna 2016-2020.

För mer information, se: Sveriges depå- och lånecentrallänk till annan webbplats.

Stockholms stadsbibliotek – Den mångspråkiga lånecentralen

Den mångspråkiga lånecentralen (tidigare Internationella biblioteket) på Stockholms stadsbiblioteklänk till annan webbplats hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur. Den mångspråkiga lånecentralen är en nationell lånecentral och ett nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkiga medier.

Den mångspråkiga lånecentralen har flyttats till nya lokaler på Stockholms stadsarkiv Liljeholmskajen. Från och med den 7 januari 2020 är det endast möjligt för biblioteken att beställa depositioner från lånecentralen. Inom kort hoppas lånecentralen kunna ta emot beställningar på enstaka fjärrlån via Libris.

Uppdrag 2020

 • Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier.
 • Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier.
 • Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mångspråkig medieförsörjning.
 • Utveckla nationellt och nordiskt samarbete.

Malmö stadsbibliotek - Nationella bibliotekstjänster

Malmö stadsbiblioteklänk till annan webbplats är drift- och utvecklingsansvarig för den nationella virtuella svarstjänsten Bibblan Svararlänk till annan webbplats

De bidrar även i utvecklingen av andra nationella digitala bibliotekstjänster som Bibblan guidarlänk till annan webbplats, Digiteketlänk till annan webbplats och Världens biblioteklänk till annan webbplats.

Uppdrag 2020

 • Förvalta och utveckla Bibblan svarar på klarspråk.
 • Uppdatera källor för Bibblan guidar i Libris.
 • Bidra i utvecklingen av andra nationella digitala bibliotekstjänster.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?