fullskärmsbild

Projektet Digitalt först

Digitalt först med användaren i fokus är ett projekt med fokus på kompetenshöjning inom digital kompetens. Projektet drivs av KB tillsammans med landets region- och kommunalbibliotek.

Ett av bibliotekens många uppdrag är att verka för ökad kunskap om informationsteknik. Hur kan informationsteknik användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet?

Regeringen har gett KB i uppdrag att under 2018–2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder med fokus på digital kompetens. Satsningen innebär att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.

Uppdraget ska genomföras efter inhämtande av synpunkter från Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting och andra berörda aktörer.

Projektgrupp

  • Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket, projektledare
  • Eleonor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala, regional samordnare
  • Tomas Svedgård Lindmark, Kungliga bibliotek, lärproducent

Projektets styrgrupp

  • Christina Jönsson Adrial, Kungliga biblioteket, ordförande
  • Oskar Laurin, Regionbibliotek Stockholm
  • Anna Lundén, Kungliga biblioteket
  • Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten
  • Lotta Åstrand, Regionbibliotek Uppsala
Letar du efter protokoll? Mejla digitaltforst@kb.se

Dokument