fullskärmsbild

Biblioteken under corona

Under coronakrisen har biblioteken anpassat sin verksamhet och hittat nya lösningar.

Sedan i våras befinner sig vårt samhälle i en extrem situation. Pandemin har starkt påverkat bibliotekens verksamhet och nya lösningar för att genomföra bibliotekens uppdrag har sett dagens ljus. Förväntningarna på vad biblioteken kan erbjuda digitalt är fortfarande stora.

KB har under våren samlat in ögonblicksbilder från svenska bibliotek och vi följer löpande situationen på folkbiblioteken. Vi lyfter även fram digitala lösningar och internationella perspektiv.

Digitala resurser

Många bibliotek, organisationer, enskilda förlag, kommuner, regioner, universitet och högskolor har öppna digitala resurser som är tillgängliga för alla.

Nytt inom Biblioteken under corona

Kontakt