fullskärmsbild

Biblioteken under corona

Under coronakrisen behöver biblioteken anpassa sin verksamhet och hitta nya lösningar. Vi ger ögonblicksbilder av läget och delar digitala resurser.

Vårt samhälle befinner sig just nu i en extrem situation. Pandemin påverkar starkt bibliotekens verksamhet och vi behöver ta fram nya lösningar för hur vi ska genomföra våra uppdrag. Förväntningarna på vad biblioteken ska kunna erbjuda digitalt är stora.

I detta läge vill KB bidra till överblick och underlätta samverkan. Därför har vi skapat denna plattform där vi samlar digitala lösningar, ögonblicksbilder från svenska bibliotek och internationella perspektiv.

Vill du dela med dig av digitala resurser eller berätta om hur ni arbetar på ditt bibliotek? Hör gärna av dig till nationell.bibliotekssamverkan@kb.se.

Digitala resurser

Många bibliotek, organisationer, enskilda förlag, kommuner, regioner, universitet och högskolor har öppna digitala resurser som är tillgängliga för alla.

Nytt inom Biblioteken under corona

Kontakt