fullskärmsbild

Biblioteken under corona

Under coronakrisen har biblioteken anpassat sin verksamhet och hittat nya lösningar.

Sedan början av 2020 befinner sig vårt samhälle i en extrem situation. Pandemin har starkt påverkat bibliotekens verksamhet. Därför har KB regelbundet gått igenom de förändringar som Sveriges folkbibliotek genomfört. Vi har även samlat ihop digitala resurser som är tillgängliga för alla.

Digitala resurser

Många bibliotek, organisationer, enskilda förlag, kommuner, regioner, universitet och högskolor har öppna digitala resurser som är tillgängliga för alla.

Nytt inom Biblioteken under corona

Kontakt