KB:s remissvar på pliktmaterial­utredningen 

KB ställer sig positivt till utredarens förslag till ny pliktlagstiftning. Det framgår av KB:s remissvar på regeringens utredning Papper, poddar och... En revidering är helt nödvändig för att nationalbibliotekets insamling av kulturarvet ska vara i takt med medie­utvecklingen.

Kvinna i blont hår och grå kavaj.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka


Det handlar om att samla in det offentliga samtalet så som det sprids och kommer att spridas i nya medier, med ny teknik och i nya format.

– Vi ser att regeringens utredare i centrala delar har hörsammat de problem som KB har lyft i tidigare studier och rapporter. Utifrån förslaget får KB lagstöd att samla in betydelsefulla delar av det offentliga samtalet som i dag ligger utanför pliktlagstiftningen. Det handlar till exempel om insamling av nätdistribuerade e-böcker och ljudböcker liksom poddar och vloggar, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

KB välkomnar också utredarens förslag att pliktmaterialet ska utgöra en demokratisk resurs och därmed tillgodose rätten att ta del av och skapa kunskap, åsikter och andra uttryck. Tillgången till pliktmaterialet begränsas dock av annan lagstiftning som rör upphovsrätt och dataskydd.

– För att det insamlade materialet fullt ut ska fungera som en demokratisk resurs krävs särskilda satsningar för tillgängliggörandet. Det är en stor utmaning att finna lösningar som kan ge både forskningen och samhället i övrigt tillgång till pliktmaterialet, säger Karin Grönvall.

Att utredaren lämnar förslag gällande dataskydd för att det elektroniska pliktmaterialet ska kunna användas är mycket positivt. Det är något som KB länge har efterfrågat.

Insamling av pliktmaterial

KB samlar in nästan allt som ges ut och sprids i Sverige – böcker, tidningar, reklambroschyrer, musik, tv-sändningar och mycket mer. Insamlingen styrs till stor del av två lagar, Lag om pliktexemplar av dokument och Lag om pliktexemplar av elektroniskt material.