Utredning om pliktmaterial överlämnad till regeringen

I dag överlämnades pliktmaterialutredningen till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Utredningen innehåller bland annat förslag på vilka typer av material som KB ska samla in i framtiden.

En blond kvinna i grå kavaj och glasögon. I bakgrunden syns väggar och tak i glas.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

Pliktmaterialutredningen tillsattes av regeringen i november 2019, med syftet att se över regelverket för pliktleverans av material. Utgångspunkten var att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende reglering, som därmed också kan vara långsiktigt hållbar.

– Teknikutvecklingen har sprungit ifrån den nuvarande pliktlagstiftningen och KB har under flera år lyft frågan om att förnya den. I annat fall finns risken att viktigt material inte samlas in och bevaras för framtida generationer, säger Karin Grönvall.

Under den närmaste tiden kommer KB att studera förslaget.

– Det är mycket glädjande att utredningen nu är överlämnad till regeringen. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och en bred remissbehandling. Det är särskilt viktigt att forskarsamhället engagerar sig i den processen eftersom det som samlas in i dag är framtidens forskningsmaterial, säger Karin Grönvall.

Särskild utredare har varit Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Ta del av hela utredningen "Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial" på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pliktlagstiftningen

KB samlar in i stort sett allt som ges ut och sprids i Sverige – böcker, tidningar, reklambroschyrer, musik, tv-sändningar och mycket mer. Insamlingen styrs till stor del av två lagar, Lag om pliktexemplar av dokument och Lag om pliktexemplar av elektroniskt material.

Läs mer om pliktleverans