Öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungliga biblioteket har av regeringen fått i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

Logotyp för öppen tillgång, en illustration av ett öppet hänglås som har pilar utåt mot olika symboler.

I mars överlämnade KB fem utredningar till regeringen utifrån KB:s regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Som en del i det fortsatta arbetet får KB nu i uppdrag, i enlighet med ett av förslagen, att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

– Vi är mycket glada över att regeringen går vidare och börjar förverkliga de rekommendationer som utredningarna presenterade i våras, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Svenska vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del i den vetenskapliga kommunikationen och är ofta väletablerade publiceringskanaler, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Eftersom tidningarna många gånger är ideellt drivna och utan vinstintresse riskerar de att missgynnas i omställningen till öppen tillgång. Nu får Kungliga biblioteket i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

Regeringens mål är att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast från och med 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats.

KB:s utredningar