Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: stängt Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Inköp

KB:s inköpsbudget är begränsad. Främst köper vi in utländsk forskningslitteratur och utländskt material med svensk anknytning, även kallat Suecana.

Le Dictionnaire universel des créatrices, franskt kvinnohistoriskt lexikon från 2013. 

Utländsk forskningslitteratur

KB är ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap. Därför har vi i uppdrag att bygga en representativ samling av utländsk litteratur på området. Det innebär i första hand litteratur som bidrar till att placera in Sverige i ett europeiskt och globalt sammanhang.

Vid inköp prioriterar vi:

  • referenslitteratur, till exempel bibliografier, encyklopedier, lexikon och urkundsutgåvor
  • litteratur som på olika sätt stödjer studier i och tolkning av KB:s samlingar.

Utländskt material med svensk anknytning (Suecana)

Det ingår i KB:s uppdrag som nationalbibliotek att samla in utländskt material med svensk anknytning. Vi kallar materialet Suecana, vilket betyder ”svenskt” på latin. Vår Suecana-samling består mest av böcker, men rymmer även film, musik och spel.

Lagarna om pliktexemplar, som ger KB rätt att få in allt som ges ut i Sverige, omfattar inte Suecana. Därför är vi beroende av gåvor och inköp för att bygga upp samlingen.

KB:s definition av Suecana

Suecana är allt från en översatt svensk bok till utländsk musik av en svensk kompositör.

  • översättningar från svenska original
  • böcker som handlar om Sverige och/eller ”svenska förhållanden” (historia, kultur, samhällsliv, biografier över svenska personer etc.)
  • litteratur på svenska
    tidskrifter med svensk anknytning, t ex medlemsblad utgivna av svenska föreningar, skolor, församlingar eller liknande i utlandet
  • film med svensk anknytning som inte distribuerats i Sverige, till exempel film med svenska skådespelare eller med svensk förlaga
  • musik med svensk anknytning, till exempel musik av svenska kompositörer eller med svenska artister utgiven utomlands
  • spel med svensk anknytning utgivna utomlands, till exempel svenska spelutvecklare, svensk förlaga eller svensk musik