Porno­gra­fi på KB

Pornografiska vhs-filmer med färggranna pappersonslag står med ryggarna utåt på en hylla.

Porrfilmer från 1985 på magasinshylla i KB:s audiovisuella samling

Finns det porr i Sveriges nationalbibliotek? Svaret är ja. KB samlar in och sparar alla genrer och former, utan censur. Dessutom förekommer sex lite här och där i våra samlingar.

Pliktlevererad porr

Pornografi, eller porr som denna kategori kallas till vardags, pliktlevereras till KB i tryckt, audiovisuell och digital form. I våra samlingar finns pornografiska böcker, filmer, multimedier, tidskrifter och TV. Genom nedslag i våra kataloger kan du bland annat hitta:

Materialet har inkommit som pliktleveranser från svenska tryckerier och utgivare Öppnas i nytt fönster., som enligt lag ska skicka ett exemplar av allt de trycker eller publicerar till KB. Vi samlar in allt utan att värdera eller sålla. KB:s uppdrag är att bevara materialet för framtida forskning, och vi får inte göra oss av med pliktlevererat material. Vi är däremot enligt lag förhindrade att tillhandahålla material som i sig är olagligt, till exempel barnpornografi. Sådant material kan varken studeras eller reproduceras.

Big Sex och Wicked Sensations - två pornografiska titlar från 1985 i KB:s videosamling.

Är porren inlåst i ett giftskåp?

Nej, något giftskåp i bemärkelsen dolt och hemligt utrymme finns inte på KB. Alla samlingar, utom referensbiblioteket, är ordentligt inlåsta och placerade i magasin, men de flesta går att beställa fram till våra läsesalar. Det är rent sakliga aspekter som avgör var och hur materialet förvaras och tillhandahålls på KB. Vissa kategorier omgärdas av fler restriktioner än andra:

  • Mycket värdefullt och/eller sällsynt material som rariteter
  • Ömtåligt material som antingen är trasigt eller är skört till sin utformning
  • Återtagna utgåvor som indragna avhandlingar och plagiat
  • Stöldbegärligt material som frimärksböcker och äldre nummer av Kalle Anka.

Förr var porren mindre tillgänglig i samhället och räknades därför som stöldbegärlig på biblioteket. Nu förvaras exempelvis porrtidningar tillsammans med andra tidskrifter och lånas ut enligt samma rutiner Öppnas i nytt fönster. som övriga läsesalslån.

En privat porrsamlares arv

Att sex och erotik har en stor lockelse på oss människor är inget nytt. Intresset syns även inom boksamlarområdet, både på bibliotek och hos privatsamlare. Erotiken är i fokus i ett par av våra särskilda boksamlingar Öppnas i nytt fönster.. En av dessa är Oskar Borgströms samling av erotica Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kom till KB 1937. Oskar Borgström (1877–1945) var vaktmästare vid Kungliga pensionsstyrelsen och byggde upp samlingen, som omfattar ungefär 1 300 volymer erotisk litteratur, med finansiellt stöd av matematikern Severin Wigert.

Färgglada bokryggar med titlar som anspelar på erotik.

Några bokryggar i Borgströms samling av erotica

Porr för blinda

I samlingen Konstnärsböcker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller artists’ books, finns den pornografiska boken Lagom blind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har synskadade och blinda som målgrupp. Nina Linde är konstnären bakom verket, som är tryckt i 20 exemplar 2015 på Grafikskolan i Stockholm.

Boken omfattar 22 sidor och är rikt illustrerad med taktila bilder och blindskrift. Meningen är att läsaren ska kunna känna sig fram i bildernas upphöjda linjer. Boken är uppbyggd som en informativ sexbok, med en handling om två huvudpersoners sexuella upplevelser.

Pornografisk bild i relief på vitt papper.

Taktil bild ur Nina Lindes bok Lagom blind

Från pikanta skinn till pikant lektyr

Objekt i KB:s samlingar förses vid behov med lämpligt skydd som en förebyggande bevarandeåtgärd. En del böcker och tidskrifter skickas till bokbinderi för bindning, till exempel till Roggebibliotekets bokbinderi Öppnas i nytt fönster..

Band av luden pergament, detalj. Foto: KB

Luden pergament, eller pergament med bevarad behåring, för inbindning av pornografi enligt gamla anvisningar.

Bland alla bindanvisningar i det nu inaktuella häftet Bindningsregler från 1967 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns även en instruktion för hur pornografi – finare såväl som enklare – ska bindas (sidan 12): "Pornografi: Finare: Helt skinnband i luden pergament med bevarad behåring". Enklare pornografi fick enligt anvisningarna nöja sig med ett violett klotomslag. Gissningsvis har den ovanliga instruktionen tagits med i bindningsreglerna mest som ett kuriöst och lite skämtsamt inslag. Band i luden pergament och violett klot är i alla fall ovanliga i samlingarna.

Synen på pornografiska skildringar har förstås förändrats mycket under århundradenas lopp. Den eldiga grefvinnan Öppnas i nytt fönster., en humoristisk fars om konsekvenserna av att läsa erotisk litteratur, gav författaren Karl Benzon två månaders fängelse på 1890-talet. 1921 dömdes en man för att ha visat en oanständig film i Gävletrakten, men 1971 var Sverige det andra landet i världen som legaliserade pornografi.

I KB:s föreläsningsserie Berättelser från KB den 6 april kommer Klara Arnberg och Tommy Gustafsson att berätta mer om den svenska pornografins historia, från sedlighetsbrott till sexliberalism. Välkommen!