Den eldiga grefvinnan. Fräck fars från de fina salongerna

Den eldiga grefvinnan är historien om en fräck fars från 1893. En erotisk bok tänder en låga hos en viss grevinna, och renderar fängelsestraff för tryckfrihetsbrott för författaren. Det är också historien om hur kvinnlig sexualitet lämnar männen utmattade och rent förfärade. Hvilken natt!

Den eldiga grefvinnan, 1893

Den eldiga grefvinnan utgavs 1893 med undertiteln Fars med sång i en akt af Kili'a Putte. Bakom denna pseudonym stod Karl Benzon 1862-1914. Benzon var verksam som författare, journalist, översättare och humorist. Ett visst humoristiskt anslag kan märkas även i denna fars. Skriften är en tunn broschyr i rosa pappersomslag. Priset var 15 öre och för den som inte kunde handla direkt, finns upplysningar om hur häftet kan revireras till landsorten.

”Jag vid läsningen har fråssat och min man se’n halft förkrossat…”

Karl Benzons fars handlar om en sedlighetsminister vars hustru blir sexuellt upphetsad av den lilla boken Den eldiga grefvinnan. För detta fräcka tilltag fick författaren avtjäna två månaders fängelse för tryckfrihetsbrott. Med dagens mått ter sig farsen rätt oskyldig. Ett exempel på osedligheten i texten är när grevinnan utbrister: ”Jag vid läsningen har fråssat och min man se’n halft förkrossat…” Kvinnorna i Den eldiga grefvinnan verkar alltså mycket nöjda med boken, men för männen blir konsekvenserna av kvinnornas läsning utmattning och förfäran. Hvilken natt! Hvilken natt!

Farsen är enligt egen utsago ett blad från de ”fina salongerna” i en serie av ”pikant lektyr” utgiven av Nya Boktryckeriet. Bland övriga titlar noteras flera med erotisk klang: Stockholms Nattfjärilar, Ungkarlskalender och Lätt på foten, men även polisen, rättsskipningen och fångvården får hemligheter avslöjade i Från Mörkaste Sverige. En serie häften om Originella Stockholmstyper är ytterligare ett kittlande inslag i serien.

Fler exempel på Pikant lektyr från Nya Boktryckeriet

Stockholms Nattfjärilar
Ungkarlskalender
Lätt på foten
Hitta objekten i våra samlingar