fullskärmsbild

Kartbok med allegoriska bilder

Meterlånga pipor, nakna blomsterplockare och glasögonprydda vargar. Fantasin känner inga gränser i illustrationerna till den drygt 200 år gamla atlasen.

Roggebiblioteket i Strängnäs blev en del av KB 1968 och rymmer samlingarna från Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek. I biblioteket finns, bland mycket annat, en samling tryckta och handritade kartor med allegoriska framställningar av länder, städer och landskap.


Bilderna har målats med akvarellfärg på kartornas baksidor. De ambitiösa illustrationerna har ofta inslag av grovkornig humor som inte alltid är uppenbar för den nutida betraktaren. Vi vet inte vem konstnären är, men troligen har bilderna tillkommit omkring år 1800.

 

Varifrån kommer boken?

Enligt en notis på pärmens insida skänktes kartboken till skolan i Strängnäs 1869 av Axel David Schmiedte (1815–1880). Schmiedte tillhörde en välkänd bryggarfamilj i Stockholm, med ursprung från Nyland.


Läs mer om Roggebiblioteket här.

Följ gärna Roggebiblioteket på Instagram.länk till annan webbplats

Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN