fullskärmsbild

Humlegården genom tiderna

Från en exklusiv kunglig trädgård i Stockholms utkant till en central oas för allmänheten. Humlegården, som anlades i Stockholm 1619, är en älskad 400-åring väl värd att uppmärksamma.

En kunglig humlegård

Humlegården var från början – hör och häpna – en humlegård, anlagd av kung Gustav II Adolf. Här odlades dels humle, men även köksväxter och frukt för hovets olika behov. Senare skulle drottning Kristina komma att plantera lindalléer i fransk stil, vilket gjorde parken till ett populärt utflyktsmål för hovet.

 

Parken öppnas för allmänheten

Under 1700-talet blev parken allt mer tillgänglig för allmänheten – här anlades bland annat teaterlokaler, karuseller och ett värdshus. Parken behöll länge en mer lantlig karaktär. Det kan vara svårt att tro i dag, men innan staden tog över och rustade upp parken inför bygget av den nya biblioteksbyggnaden hade Humlegården något av ett tvivelaktigt rykte – omgivningen bestod till stor del av ruckel och området beskrevs som "stenigt och sumpigt". 

 

Detta skulle dock komma att ändras i samband med att planerna för Kungliga bibliotekets nya byggnad gjordes till verklighet.

 

Nu kavlade nämligen Alfred Medin, Stockholms förste stadsträdgårdsmästare, upp ärmarna och omvandlade parken till en offentlig sådan i tysk, romantisk stil med slingrande stigar och träd från alla världens hörn. Detta arbete, i kombination med att Kungliga biblioteket flyttade in i sina nya lokaler 1877, innebar att många av problemen i området nu byggts bort.

 

Och även om bibliotekspersonalen varit skeptisk till att hamna i det som då var utkanten av staden, var den legendariske bibliotekarien Gustaf Klemming mycket nöjd - äntligen hade nationalbiblioteket en värdig, brandsäker byggnad, långt ifrån det "kaos af hyllor, skåp och böcker" som tidigare rådde!

 

Humlegården i KB:s samlingar

Det är också från denna tid många av de bilder du ser här kommer ifrån: från 1800-talet och framåt skildras Humlegården i bilder, målningar och fotografier, som numera är en del av KB:s samlingar.

Upphov
Axel Gillis Hafström
År
Sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. Uts. Sthlm, Östermalm A.206
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta andra bilder av A. G. Hafström
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Carl Adelsköld
År
1880-talet
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm Fc 415
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Oscar Leonard Andersson
År
1800-tal
Signum
KoB Kempe 22 (1:15)
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Carl Gustaf Hellqvist
År
1869
Signum
KoB Sv. Uts. Sthlm Östermalm A. 205
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler bilder av C. G. Hellqvist
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Axel Gustaf Broling
År
1868
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm Östermalm A. 54
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler bilder av G. A. Broling
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Carl Edvard Tullberg
År
1877
Signum
KoB Sv. Uts. Sthlm Östermalm A. 55
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Okänt
År
1866
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm Östermalm A. 53
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Okänt
År
1826
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm Östermalm A. 51
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Carl Conrad Dahlberg
År
1846
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm Östermalm A. 52
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Johnnes Jaeger, kunglig hovfotograf
År
1880-tal
Signum
KoB Sv. Uts. Fc Stockholm 407
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler fotografier av Johannes Jaeger
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Gustaf Axel Broling
År
1880-tal
Signum
KoB Sv. Uts. Sthlm, Östermalm A. 187
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler bilder av G. A. Broling
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Claes Frithiof Lindvall
Signum
KoB Sv. Uts. Stockholm, Östermalm A. 188
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Okänt
År
1837
Signum
KoB 3 f
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Knut Forssberg
År
1869
Signum
KoB 3f
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Okänt
År
1840-talet?
Signum
KoB Tunnelböcker 3
Hitta i KB:s samlingar
Se hela tunnelboken
Se en kort film med tunnelboken
Hitta fler tunnelböcker i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN