Fantasikartor

Ta ett geografiskt område, vilket som helst. Teckna det sedan som ett djur, en människa eller på ett sätt som helt enkelt skiljer sig från det normala. Et voilà – du har nu tecknat en fantasikarta!

KB:s kartsamling innehåller, förutom de traditionellt framställda kartorna, en mindre samling fantasikartor. Kartor av det här slaget kan ibland även kallas för satiriska kartor. De var populära i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet – inte minst på grund av det sätt de kommenterar tidsandan och det pågående politiska spelet.


Några av fantasikartorna är illustrerade som satiriska bilder med ett politiskt syfte medan andra föreställer fantasins eller utopiernas världar. Här återfinns sedelärande platser som exempelvis de lyckligas land, storfrossarelandet eller fyllerihavet. Med andra ord kan kartorna ibland avspegla de attityder och värderingar som är inrotade i det samhälle som gett upphov till dem.


Sverige – en underlåten tax

Länderna framställs ibland även som stereotypiska landsfäder eller som djur, och framför allt i djurframställningarna får djurens inneboende egenskaper en viktig roll för satiren. Ta exempelvis Fred W. Rose (1849-1915) karta Angling in troubled waters från 1899. Här avbildas Sverige som en underlåten tax som blir biten i tassen av den ettriga terriern Norge. Samtidigt är de två hundarna ihopkopplade i halsbanden så att de inte undkommer varandra.


Budskapet här kan vara att en splittring av Sveriges och Norges bråkiga och sköra förhållande kan få digra konsekvenser om de inte är försiktiga. Det skulle nämligen göra länderna till lättåtkomliga byten för företagsamma grannländer.


De övriga europeiska länderna på kartan framställs också som stereotyper i varierande storlekar. Störst av alla och mest idealiserad här är Rysslands Tsar Nikolaj II, som i sin ena hand håller en olivkvist som ju är en klassisk symbol för fred. Samtidigt fiskar han med sin andra hand efter något som verkar göra Kaiser Wilhelm II – här en symbol för hemlandet Tyskland – misstänksam. Kan det möjligtvis vara draken i öst som oroar?


Östersjön som Charon, dödens färjkarl

Det äldsta exemplaret i den här kollektionen är Olof Rudbeck den yngres fantasikarta över Östersjön ur boken Nora Samolad sive Laponia illustrata, tryckt i Uppsala 1701. Här illustreras vårt nordliga innanhav i formen av Charon, de dödas färjkarl i Vergilius Aeneiden. Rudbeck hade på sin resa till Lappland 1695 passerat Älvkarleby och blev färjad över av en gammal man som kom honom att tänka på just Charon.

Beskrivning
Politisk karikatyrkarta över Europa av Fred W. Rose, utgiven i England. Sverige och Norge framställs som två hundar, där den norska hunden biter den svenska i tassen. Svensk översättning: "Fiske i oroliga vatten: en seriekomisk karta över Europa."
Foto
KB
År
1899
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i Olof Rydbeck den yngres bok "Olof Rudbecks sonens Nora Samolad eller Uplyste Lapland medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland, Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland, &c. Hwar uthinnan wäl alla ..." 1701
Foto
KB
År
1701
Signum
1700-1829 22 Bb
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Se boken som kartan ingår i
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Politisk karikatyrkarta över Europa. Kartan har okänt upphov men gavs ut i Liége i Belgien. Upphovspersonen gör ingen hemlighet av sina starka åsikter om de olika länderna och anspelar både i text och bild till de maktförhållanden som rådde i Europa under denna period. Svensk översättning av titeln: Karta över de splittrade staterna i Europa.
Foto
KB
År
1864
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Politisk karikatyrkarta över Europa av Caesar Schmidt utgiven i Schweiz. Svensk översättning: "Dagens Europa"
Foto
KB
År
1887
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Politisk karikatyrkarta över Europa utgiven i Tyskland av B. Schmid'sche Verlagbuchhandlung. Svensk översättning: "Senaste allvarligt komiska kartan över Europa för år 1877".
Foto
KB
År
1877
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Politisk karikatyrkarta över Europa utgiven i London av G.W. Bacon & Co. Svensk översättning: "Lyssna! Lyssna! Hundarna skäller!"
Foto
KB
År
1914
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Gravyr av Johan Lorens Caton. Kartan föreställer en fantasivärld belägen mellan 360 och 560 graders longitud med provinser som "Venerianske publiken" och hav med namn som "Sorghavet". Fullständig titel: "Land-charta öfver Stora Skälmslandet med nästgränsande orter författad af et luftseglande sällskap 1785". Ingår i Carl Nyréns "Mappa geographica scelestinæ, eller Stora skälms-landets geographiska beskrifning" från 1789
Foto
KB
År
1788
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Hitta boken som kartan ingår i
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Avtryck av en karta av okänt upphov graverad på två sammanfogade kopparskivor som finns i Vatikanbiblioteket. Jorden avbildas här som en rund skiva kringfluten av oceanen, med fantasifulla figurer och latinska texter om geografi, natur,, historia och etnografi. Den latinska titeln i svensk översättning: "Kopia av en världskarta prydd med figurer och berättelser av tysk hand vid mitten av 1400-talet färglagd med niello på mässingsskivor som tillförts Borgiamuseet i Velletri."
Foto
KB
År
1797
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN