Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Fantasikartor

Ta ett geografiskt område, vilket som helst. Teckna det sedan som ett djur, en människa eller på ett sätt som helt enkelt skiljer sig från det normala. Et voilà – du har nu tecknat en fantasikarta!

KB:s kartsamling innehåller, förutom de traditionellt framställda kartorna, en mindre samling fantasikartor. Kartor av det här slaget kan ibland även kallas för satiriska kartor. De var populära i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet – inte minst på grund av det sätt de kommenterar tidsandan och det pågående politiska spelet.

 

Några av fantasikartorna är illustrerade som satiriska bilder med ett politiskt syfte medan andra föreställer fantasins eller utopiernas världar. Här återfinns sedelärande platser som exempelvis de lyckligas land, storfrossarelandet eller fyllerihavet. Med andra ord kan kartorna ibland avspegla de attityder och värderingar som är inrotade i det samhälle som gett upphov till dem.

 

Sverige - en underlåten tax

Länderna framställs ibland även som stereotypiska landsfäder eller som djur, och framför allt i djurframställningarna får djurens inneboende egenskaper en viktig roll för satiren. Ta exempelvis Fred W. Rose (1849-1915) karta Angling in troubled waters från 1899. Här avbildas Sverige som en underlåten tax som blir biten i tassen av den ettriga terriern Norge. Samtidigt är de två hundarna ihopkopplade i halsbanden så att de inte undkommer varandra.

 

Budskapet här kan vara att en splittring av Sveriges och Norges bråkiga och sköra förhållande kan få digra konsekvenser om de inte är försiktiga. Det skulle nämligen göra länderna till lättåtkomliga byten för företagsamma grannländer.


De övriga europeiska länderna på kartan framställs också som stereotyper i varierande storlekar. Störst av alla och mest idealiserad här är Rysslands Tsar Nikolaj II, som i sin ena hand håller en olivkvist som ju är en klassisk symbol för fred. Samtidigt fiskar han med sin andra hand efter något som verkar göra Kaiser Wilhelm II – här en symbol för hemlandet Tyskland – misstänksam. Kan det möjligtvis vara draken i öst som oroar?


Östersjön som Charon, dödens färjkarl

Det äldsta exemplaret i den här kollektionen är Olof Rudbeck den yngres fantasikarta över Östersjön ur boken Nora Samolad sive Laponia illustrata, tryckt i Uppsala 1701. Här illustreras vårt nordliga innanhav i formen av Charon, de dödas färjkarl i Vergilius Aeneiden. Rudbeck hade på sin resa till Lappland 1695 passerat Älvkarleby och blev färjad över av en gammal man som kom honom att tänka på just Charon.

Politisk karikatyrkarta över Europa. Sverige och Norge framställs som två hundar, där den norska hunden biter den svenska i tassen Färglitografi, 49 x 71 cm hopvikt till 20 x 14 cm. Engelskt ursprung. Svensk översättning: Fiske i oroliga vatten: en seriekomisk karta över Europa.
Upphov
Fred W. Rose
År
1899
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Kopparstick, plåt 20 x 17 cm. Svenskt ursprung.
Upphov
Olof Rudbeck den yngre
År
1701
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Politisk karikatyrkarta över Europa. Kartan har okänt upphov men gavs ut i Liége i Belgien. Upphovspersonen gör ingen hemlighet av sina starka åsikter om de olika länderna och anspelar både i text och bild till de maktförhållanden som rådde i Europa under denna period. Svensk översättning av titeln: Karta över de splittrade staterna i Europa.
År
1864
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Litografi i färg, 32 x 51 cm. Tyskt ursprung. Svensk översättning: Dagens Europa.
Upphov
Caesar Schmidt
År
1887
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Politisk karikatyrkarta över Europa. Litografi i färg, 35 x 47 cm. Tyskt ursprung. Svensk översättning: Senaste allvarligt komiska kartan över Europa för år 1877.
Upphov
B. Schmid'sche Verlagbuchhandlung
År
1877
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Litograf i färg, 49 x 70 cm, hopvikt i omslag 20 x 14 cm. Engelskt ursprung. Svensk översättning: Lyssna! Lyssna! Hundarna skäller!
Upphov
G.W. Bacon & Co.
År
1914
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Kopparstick, plåt 52 x 59 cm. Svenskt ursprung. Hela titeln: Land-charta öfver Stora Skälmslandet med nästgränsande orter författad af et luftseglande sällskap 1785.
Upphov
Johan Lorens Caton
År
1788
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Gravyr i plåt, 71 x 66 cm. Titel på latin: Apographon descriptionis Orbis terrae figuris et narratiunculis distinctae manu Germanica opere nigelliari discolorio circa medium saec. XV. tabulae aeneae Musei Borgiani Veltris consignatae. Svenskt översättning: Kopia av en världskarta prydd med figurer och berättelser av tysk hand vid mitten av 1400-talet färglagd med niello på mässingsskivor som tillförts Borgiamuseet i Velletri.
År
1797
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris:
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN