fullskärmsbild

Fantasikartor

Ta ett geografiskt område, vilket som helst. Teckna det sedan som ett djur, en människa eller på ett sätt som helt enkelt skiljer sig från det normala. Et voilà – du har nu tecknat en fantasikarta!

KB:s kartsamling innehåller, förutom de traditionellt framställda kartorna, en mindre samling fantasikartor. Kartor av det här slaget kan ibland även kallas för satiriska kartor. De var populära i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet – inte minst på grund av det sätt de kommenterar tidsandan och det pågående politiska spelet.


Några av fantasikartorna är illustrerade som satiriska bilder med ett politiskt syfte medan andra föreställer fantasins eller utopiernas världar. Här återfinns sedelärande platser som exempelvis de lyckligas land, storfrossarelandet eller fyllerihavet. Med andra ord kan kartorna ibland avspegla de attityder och värderingar som är inrotade i det samhälle som gett upphov till dem.


Sverige - en underlåten tax

Länderna framställs ibland även som stereotypiska landsfäder eller som djur, och framför allt i djurframställningarna får djurens inneboende egenskaper en viktig roll för satiren. Ta exempelvis Fred W. Rose (1849-1915) karta Angling in troubled waters från 1899. Här avbildas Sverige som en underlåten tax som blir biten i tassen av den ettriga terriern Norge. Samtidigt är de två hundarna ihopkopplade i halsbanden så att de inte undkommer varandra.


Budskapet här kan vara att en splittring av Sveriges och Norges bråkiga och sköra förhållande kan få digra konsekvenser om de inte är försiktiga. Det skulle nämligen göra länderna till lättåtkomliga byten för företagsamma grannländer.


De övriga europeiska länderna på kartan framställs också som stereotyper i varierande storlekar. Störst av alla och mest idealiserad här är Rysslands Tsar Nikolaj II, som i sin ena hand håller en olivkvist som ju är en klassisk symbol för fred. Samtidigt fiskar han med sin andra hand efter något som verkar göra Kaiser Wilhelm II – här en symbol för hemlandet Tyskland – misstänksam. Kan det möjligtvis vara draken i öst som oroar?

 

Östersjön som Charon, dödens färjkarl

Det äldsta exemplaret i den här kollektionen är Olof Rudbeck den yngres fantasikarta över Östersjön ur boken Nora Samolad sive Laponia illustrata, tryckt i Uppsala 1701. Här illustreras vårt nordliga innanhav i formen av Charon, de dödas färjkarl i Vergilius Aeneiden. Rudbeck hade på sin resa till Lappland 1695 passerat Älvkarleby och blev färjad över av en gammal man som kom honom att tänka på just Charon.

Upphov
Fred W. Rose
År
1899
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Olof Rudbeck den yngre
År
1701
Signum
1700-1829 22 Bb
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Se boken som kartan ingår i
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
År
1864
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Caesar Schmidt
År
1887
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
B. Schmid'sche Verlagbuchhandlung
År
1877
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
G.W. Bacon & Co.
År
1914
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Johan Lorens Caton
År
1788
Signum
KoB Fantasikartor
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Hitta boken som kartan ingår i
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Upphov
Okänt
År
1797
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN