fullskärmsbild

Sexlingsband

Alla böcker är inte vad de ser ut att vara. Den här boken har frampärm och bakpärm men saknar rygg. Bokblocket mellan pärmarna har istället fyra förgyllda och dekorerade snitt. Hur är det möjligt?

Jo, boken i fråga är inte en utan hela sex böcker som överlappar varandra och har bundits samman på ett intrikat sätt för att ge illusionen av en enda bok. Vi kallar den sexling eller sexlingsband. Jämför med det vanligare tvillingbandet, där två volymer delar bakpärm/frampärm. Sexlingsbandet kan alltså öppnas på sex olika sätt.

 

Pärmarna i skinn är dekorerade i hörn- och mittstil med arabeskplattor och blommor. Guldsnitten är målade och ciselerade, dekorerade med blommor och blad. Bandet hålls samman av metallspännen. Sexlingen är från sent 1500-tal och mäter 175 x 105 x 42 mm. Temat för skrifterna innanför pärmarna är teologi.

  • Huberinus, Caspar Betbüchlein und kurzer Auszug aus der heiligen Schrifft ... Dresden, 1577.
  • Leonhart Werner, Der Seelen Schatz. Franckfurt an der Oder, (1558?)
  • Luther, Martin, Der kleine Catechismus. Dresden, 1579
  • Morgen unnd Abendts Gebete sampt einem Vater unser… . Dresden, 1553
  • Betbüchlein für allerley gemein anligen… . Franckfurt an der Oder, (u. å.)
  • Passio unseres Herrn Jhesu Christi… . Franckfurt an der Oder, 1573

Läs mer och se fler bilder på KB:s flickrlänk till annan webbplats. Du kan också hitta mer om sexlingsbandet i Karin Wijkströms artikel Sexlingar och andra kuriositeter. Kring två förut obeskrivna sexlingsband i svenska bibliotek, Bokvännen, 1976: 1-2.

Sexlingsbandets snitt är förgyllda med ciselering, inristad dekor, och målade med blommönster. Eftersom de sex böckerna ligger omlott är det i själva verket både framsnitt och ryggar vi ser, men de maskeras skickligt av gulddekoren.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Boken är bunden i ett skinnband, dekorerat i hörn- och mittstil med sex spännen som håller ihop bandet.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
En detalj av ett hörn. Här framgår bandets sex olika delar något tydligare. Inlagorna ligger omlott innanför bokpärmarna.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bandets pärmar är dekorerade med blind- och guldpressad dekor i arabeskstil.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bandet rymmer sex olika böcker och kan öppnas på sex olika sätt.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN