Utsmyckning i Codex Gigas

Djävulsbibelns konstnärliga utsmyckning består dels av fem bilder – tre i marginalen och två som sträcker sig över en hel sida – och dels av 77 färgstarka initialer.

Uppslag

Jerusalem och djävulen

De två helsidesbilderna på ett uppslag mot slutet av boken visar det himmelska Jerusalem och porträttet av djävulen. Bildernas placering lyfter fram skillnaden mellan hoppets och frälsningens symbol – och mörkrets och det ondas symbol.

Djävulsporträttet

Djävulen avbildas ofta i den medeltida konsten, men porträttet i Codex Gigas är mycket ovanligt då det visar honom ensam över en hel sida.

I bilden står djävulen i ett öde landskap, inramad av två höga torn. Han sitter på huk med armarna uppåtsträckta, han har bara fyra fingrar och fyra tår. Hans kläder består av ett ländkläde av hermelin. Hermelin förknippas vanligen med kunglighet och används troligtvis här för att betona djävulens ställning som Mörkrets Furste. Munnen är öppnad till ett grin, som blottar hans små vita tänder. Ur mungiporna spelar två långa röda tungor. Att de är dubbla ger negativa associationer, både till ormar som har kluven tunga, och falska människor som sägs tala med kluven tunga.

Till skillnad från de många byggnaderna inne i Guds stad så är helvetet ödsligt och tomt så när som på sin väldige härskare. De båda sidorna var avsedda att visa fördelarna med ett gott liv och nackdelarna med ett dåligt.

Författarporträtt, himlen och jorden

De tre marginalbilderna finns i Judiska Fornminnen, skriven av Josefus Flavius. Den första är ett författarporträtt som är placerat vid verkets prolog. De andra består av två rundlar alldeles vid inledningen. Bilderna föreställer himlen och jorden och illustrerar början av skapelseberättelsen. Dessa är de enda textanknutna bilderna i hela Codex Gigas.

Josefus, jorden och himlen.

Josefus till vänster och himlen och jorden till höger.

Färgsprakande initialer

Codex Gigas är späckad av utsmyckade initialer. De finns i början av huvudtexter och i texternas huvudavsnitt. De mest utsmyckade initialerna, i flera färger, finns i början av de flesta bibelböckerna. En inleder Kosmas från Prags krönika. Initialerna är dekorerade med spiraler som avslutas med stiliserade blad och blommor.

Helsidesinitialer

Sex av initialerna sträcker sig över en hel sida. I deras utsmyckning ingår även fåglar och olika djur. Två finns i Gamla testamentet och de återstående fyra finns i Nya testamentet där de inleder evangelieböckerna. Initialerna till Matteus- och Markusevangeliet är de enda där man har använt guld.

Helsidesinitial

L-Initialen som inleder Matteusevangeliet.

Enklare initialer

Codex Gigas har också mindre utsmyckade initialer. En typ kallas ”arabeskinitialer” och är i två färger, med bokstäver i blått och bladornament i rött. De finns i början av varje bok i Isidorus av Sevillas encyklopedi och högst upp på varje sida i kalendariet och nekrologiet.

Den andra typen är "fleuronnéinitialer" med bokstäver i en färg och blomsterutsmyckning i en annan.

Arabeskinitial i två färger.

Tvåfärgad arabeskinitial som inleder ett stycke i Isidorus Etymologier.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?