Codex Gigas utseende

Codex Gigas väger 75 kg och har 310 pergamentblad, antagligen gjorda av kalvskinn.

Rekordstor handskrift

Bladen är 89 cm höga och 49 cm breda, vilket troligen gör Codex Gigas till världens största bevarade handskrift från medeltiden. Bladen var ursprungligen omkring 90 x 50 cm – någon centimeter har gått förlorat när handskriften beskurits. Bladen är numrerade med bläck i mitten på varje rectosida (högersida). Det gjordes troligen på 1600-talet, kanske när handskriften hade kommit till Sverige.

Bindning av vitt skinn

Handskriften är bunden i en volym, med tjocka träpärmar och överdrag av alungarvat (vitt) skinn. Pärmarna är dekorerade med blindstämplar, bland vilka den mest framträdande är en krona. Ingen av dessa stämplar har påträffats på annat håll.

Smyckade Beslag

Båda pärmarna har också metallbeslag – fyra hörnbeslag och ett mittbeslag. Hörnbeslagen är smyckade med vardera två gripar. Varje beslag har en upphöjd knapp, på vilka boken skulle vila. På baksidan finns ytterligare två beslag som har ett upphöjt parti med ett hål som kan ha använts för att kedja fast Codex Gigas vid en möbel.

Omslag

Hörnbeslag med gripar.

Det nuvarande bandet

År 1819 försågs handskriften med sitt nuvarande band av en bokbindare i Stockholm som hette Samuel Sandman. Han fick sammanlagt 78 riksdaler för material och arbete. För att ge en prisjämförelse så kostade en ko 45 riksdaler. Träpärmarna kommer troligen från det ursprungliga bandet, som gjordes strax efter att handskriften hade fullbordats, i början av 1200-talet.

Trots sin storlek har boken faktiskt använts. I marginalerna finns flera anteckningar med det latinska ordet "Nota" ("Obs!"), skrivna av olika personer.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?