Codex Gigas innehåll

Hälften av Codex Gigas utgörs av Gamla och Nya testamentet. Resten av handskriften består av andra skrifter.

Detalj i Codex Gigas
Läs mer

Codex Gigas längre texter: Historia och medicin

Djävulsbibelns kortare texter: Magi och klotter

En bibel full av kunskap

Kristendomens viktigaste bok är Bibeln. De övriga texterna i Codex Gigas var omsorgsfullt utvalda för att komplettera den. Tillsammans erbjöd de kunskap om den judiska historien, om världen, om läkekonsten och om Böhmens historia.

Den medeltida bibeln

Den medeltida latinska bibeln var inte standardiserad och innehållet skilde sig på flera sätt från en modern bibel. Den kunde bestå av flera volymer eller av en enda volym, vara mycket stor eller mycket liten. Bibelböckernas latinska översättning kunde vara densamma som finns i dagens bibel, men den kunde också vara av en äldre typ. Även böckernas ordning varierade.

Saknade sidor

Det finns ett verk i Codex Gigas som har gått förlorat genom att bladen har skurits ut ur handskriften: Helige Benedictus regel, en handledning i klosterlivets grunder som skrevs på 500-talet.

Biblar som innehöll alla bibelböcker i en volym var sällsynta och blev en norm först på 1200-talet.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?