Skrift i Codex Gigas

Codex Gigas skrevs helt och hållet av en enda skrivare med en skrifttyp som kallas karolingisk minuskel.

Sida i Codex Gigas.

Skriften karolingisk minuskel är väldigt lik de vi använder i dag.

Små bokstäver på många rader

Texterna skrevs på dragna stödlinjer i en uppställning med två spalter om vardera 106 rader på varje sida. Bokstävernas höjd är mellan 2,5 och 3 mm, vilket är mycket litet för en så stor bok. Men genom att skriva smått och ha många rader per sida kunde skrivaren få plats med alla texterna på ett hanterligt antal sidor.

En omodern skrift

Codex Gigas skrevs nästan uteslutande med karolingisk minuskel, en medeltida skrift mycket lik de bokstäver som används i dag. Den utvecklades på 800-talet och användes rikligt fram till slutet av 1100-talet. När Codex Gigas skrevs var skriften med andra ord omodern.

Hur många års arbete?

Det är mycket svårt att veta hur lång tid det tog att skriva Codex Gigas. Skrivaren kan ha skrivit en spalt med 106 rader på en dag. Om han arbetade sex timmar om dagen och skrev sex dagar i veckan kan handskriften ha fullbordats på omkring fem år.

Om skrivaren var en munk kanske han bara kunde arbeta tre timmar om dagen, vilket betyder att det kan ha tagit tio år.

Eftersom skrivaren kanske dessutom drog upp stödlinjer, ett arbete som troligen tog många timmar per blad, betyder detta att det antagligen tog minst tjugo år att fullborda handskriften, kanske till och med trettio – eller en hel livstid!

Det råder inget tvivel om att i stort sett hela handskriften gjordes av en enda skrivare.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?