Magi och klot­ter

I Codex Gigas finns även några kortare texter. Dit hör bland annat syndabekännelsen, ett antal besvärjelser, ett kalendarium och allmänt klotter.

Josefus

Codex Gigas syndabekännelse är fem sidor lång.

En kyrkans man bekänner sina synder

Codex Gigas syndabekännelse är fem sidor lång och finns strax före bilduppslaget med det himmelska Jerusalem och djävulen. En kyrkans man bekänner sina synder och avslutar med bön om förlåtelse och nåd.

Genom syndernas stora antal skulle människans svaghet betonas.

Särskilt under den tidiga medeltiden kunde syndalistorna vara mycket långa – riktiga syndakataloger med en blandning av stora och små laster. Genom syndernas stora antal skulle människans svaghet betonas. På det sättet skapade man rädsla för att begå onda gärningar. 

Besvärjelser och magi

På uppslaget efter djävulen finns tre besvärjelser och två magiska formler. Kanske placerades de där som motvikt mot djävulsbilden. Besvärjelserna har syftet att bota plötsliga sjukdomar och febertillstånd, medan formlerna beskriver hur man med olika ritualer får fast tjuvar.

En besvärjelse är en religiös eller magisk formel som ska hindra eller övervinna ondska, olycka och sjukdom. Under medeltiden användes besvärjelser i många olika sammanhang, såväl inom som utanför kyrkan.

Besvärjelse mot feber

I formeln besvärjes den blodtörstige Dino med 150 klor och befalles att inte skada sitt offer med feber.

Latin

DINO sanguinem bibis et carnes manducas et in sanguine lauaris sed collige ungulas centum et quinquaginta et iace in uno loco quasi agnus anniculus. DORMI nunc et semper et per omnia secula seculorum Amen.

Översättning

Dino blod dricker du och kött äter du och i blod tvättas du
men samla 150 klor
och ligg på en plats såsom ett årsgammalt lamm.
Sov nu och alltid och under alla seklers sekler. Amen.

Kelnder i Codex Gigas

Kalendariet tar upp tolv sidor i Codex Gigas.

Kalendarium med högtider och dödsdagar

Den sista betydelsefulla korta texten är ett kalendarium som anger på vilka dagar man firade helgon och ihågkom dödsdagar för personer från Böhmen, både i och utanför kyrkan. Datumräkningen skedde på ett annat sätt än idag. Under varje månad inträffade tre huvuddagar. Övriga dagar under månaden benämndes utifrån hur många dagar det var kvar till nästa huvuddag.

Djävulsbibeln innehåller dessutom 1539 dödsnotiser. Av dessa är endast en bråkdel (2,5 procent) identifierade.

Namn och klotter

Codex Gigas innehåller drygt femtio olika notiser som lagts till under åren. En stor del är av typen "jag-var-här" – det vill säga olika människor som har antecknat sina namn, oftast med en kort kommentar. Så sent som på 1800-talet skrev två tjeckiska forskare in sina namn.

Notis om kejserligt besök

Ett exempel på ett senare tillägg är en notis från 1527. Den är skriven av Broumovklostrets abbot och nämner att kejsaren Ferdinand I hade övernattat i klostret, där även Codex Gigas fanns under den tiden. Innan han anlände till Broumov, hade han stannat i den närliggande staden Świdnica och där, enligt notisen, låtit ”hänga en upprorisk predikant [...] i en snara i ett päronträd utanför staden”. 

En handskriven text på en sida.

Notis om Ferdinand I:s besök.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?