Historia och medicin

Förutom en fullständig bibel innehåller Codex Gigas fem andra långa texter. De skulle göra det lättare för läsaren att förstå bibeltexterna.

Josefus

Bilden, som är det enda personporträttet i hela Codex Gigas, visar förmodligen Josefus Flavius.

Judisk historia

Två av de längre texterna i Codex Gigas är skrivna av Josefus Flavius (ca 37–100): Judiska fornminnen och Det judiska kriget. Josefus sågs av den kristna kyrkan som antikens store historiker och var den mest läste antike författaren fram till slutet av 1600-talet.

Judiska fornminnen beskriver det judiska folkets historia från världens skapelse till år 66 e.Kr. Det judiska kriget skildrar judarnas uppror mot romarna, en konflikt som pågick mellan åren 66 och 70 e.Kr.  

En tidig encyklopedi

Etymologiae, av biskop Isidorus av Sevilla (ca 560–636), var medeltidens populäraste encyklopedi. Det var den första encyklopedin som togs fram av en kristen författare utifrån förebilder i den antika latinska litteraturen. Tanken var att introducera antikens vetande, undervisa de nya kristna och visa hur den antika världen hade lett till den romerska kyrkans tillkomst.

Etymologiae var medeltidens populäraste encyklopedi.

Etymologiae är en sammanställning av dåtidens vetande. I den ryms allt från grammatik, retorik och geometri till samhällslära, rättsvetenskap och filosofi. Det finns till och med texter som rör underhållning och kläder.

Arabeskinitial i två färger.

Inledningen till ett stycke i Etymologiae.

Den medeltida latinska bibeln var inte standardiserad och kunde därför se ut lite hur som helst.

Läkekonst

Medica är en samling medicinska verk som användes som standardhandbok i medicinundervisningen i hela det medeltida Europa.

Ett av dessa är Ars medicinae (medicinens konst). Den innehåller dels en introduktion till medicin som vetenskap, dels texter om diagnostik. Samlingens kärna utgjordes av Hippokrates Aforismer, som börjar med den kända sentensen:

Livet är kort, konsten lång, det rätta tillfället är flyktigt, erfarenheten bedräglig, omdömet svårt.

Tjeckisk historia

Det sista av de långa icke-bibliska verken är en böhmisk krönika av Kosmas från Prag som ursprungligen nedtecknades omkring år 1100. Krönikan är det första verket om Böhmens historia och därför viktigt för Tjeckiens historieskrivning.

I Codex Gigas får krönikan plats på bara elva blad, medan den i vanliga fall upptar mer än tvåhundra sidor.

Drottning Kristina.

Initial till Kosmas krönika.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?