• Startsida
  • Nytt från KB
  • Nytt publi­ce­rings­­­­av­tal med MJS Publishing för sats­ning på öppen till­gång

Nytt publi­ce­rings­­­­av­tal med MJS Publishing för sats­ning på öppen till­gång

Forskare vid samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i alla tidskrifter från MJS Publishing utan avgift, för vare sig författare eller lärosäte.

Som ett resultat av forskningsfinansiärernas inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter har ett nytt Bibsamavtal tecknats med förlaget MJS Publishing. Publiceringsavtalet innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera sig i förlagets samtliga tidskrifter oavsett artikeltyp och utan avgift varken för författare eller organisation.

Avtalet träder ikraft den 1 januari 2024 och innebär en konsortierabatt på 8 procent av publiceringsavgiften. Uppskattningsvis kommer cirka 125 artiklar att publiceras under året till ett värde av cirka 2,3 miljoner kronor. Kostnaden täcks tillsammans av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. Ytterligare avtal med liknande förlag förväntas färdigställas under kommande månader.

Om MJS Publishing

MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) är ett svenskt förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter inom medicinområdet. I dagsläget ger de ut nio tidskrifter.

Förlaget grundades 2021 då de lärda sällskapen bakom Acta Dermato-Venereologica och Journal of Rehabilitation Medicine gick samman och bildade MJS Publishing. Förlaget publicerar flera väletablerade tidskrifter, exempelvis har Acta Dermato-Venereologica nyligen firat sitt 100-årsjubileum.

Tidskrifternas chefredaktörer kommer främst från de nordiska länderna och har till stöd internationella biträdande redaktörer och redaktionsråd. Tidskrifterna är alla engelskspråkiga och ger ut artiklar av internationella forskare och vänder sig till en internationell läsekrets.

Läs mer om MJS Publishing på förlagets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2023 var omsättningen ca 600 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..