KB redovisar det nationella arbetet med öppen tillgång

KB har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Igår lämnade KB in sin årliga redovisning av uppdraget till Utbildningsdepartementet.

Redovisningen innehåller en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet. KB presenterar också förslag till åtgärder som ska främja övergången till ett öppet vetenskapssamhälle:

  • Att en nationell policy för öppen vetenskap tas fram.
  • Att regeringen analyserar vilka begränsningar för ett öppet vetenskapssystem som finns i befintliga regelverk, samt lämnar förslag på regeländringar.
  • Att två typer av ekonomiskt stöd görs tillgängligt: 1) i form av uppdrag till Vetenskapsrådet om stöd till svenska vetenskapliga tidskrifter för omställningen till öppen tillgång, 2) till KB för drift och utveckling av den tekniska plattformen Publicera.
  • Att en koordinerande informations- och kompetenshöjande insats om FAIR för publikationer genomförs.
  • Att regeringsuppdraget för att samordna övergången till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer blir en permanent del av KB:s uppdrag och förs in i instruktionen.

Läs hela redovisningen här

Läs delredovisningen från 2021

Webbinarium 20 april

Boka in datumet den 20 april i kalendern! Då anordnar KB och Vetenskapsrådet ett gemensamt webbinarium där vi presenterar resultaten av respektive uppdrag. Vi öppnar också upp för diskussion och dialog med berörda aktörer om viktiga frågor och utmaningar i det fortsatta arbetet för att nå ett öppet vetenskapssystem. Mer information om programmet kommer längre fram.

Uppdrag om öppen tillgång

KB har sedan 2017 ett samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I oktober 2021 fick KB ett nytt tvådelat uppdrag inom öppen vetenskap. Det ena gäller att kartlägga och analysera användandet av öppna lärresurser, och det andra är motsvarande uppdrag för allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Båda delarna ska genomföras med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet och redovisas i oktober 2022 respektive januari 2023.

Läs mer om KB:s uppdrag för öppen tillgång här.