Konfe­rens om öppen veten­skap - save the date!

Torsdagen den 2 maj anordnar KB en konferens om nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Hänglås Foto: Anna Guldager/KB

Med anledning av att de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap presenterades av KB för Utbildningsdepartementet i januari 2024 anordnas en konferens kring den fortsatta utvecklingen av öppen vetenskap i Sverige.

Medverkande i konferensen är bland andra Katarina Bjelke, generaldirektör Vetenskapsrådet, Hans Adolfsson, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och rektor för Umeå universitet samt Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Mer information om programmet samt om hur du anmäler dig kommer inom kort.

Datum: torsdag 2 maj 2024

Tid: 12:30 - 16:00

Plats: KB, Humlegården, Stockholm. Konferensen kommer även att sändas live digitalt.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till de som arbetar beslutsfattande eller med strategiska frågor vid forskningsutförande och forskningsfinansierande organisationer, men också till forskare och de som arbetar praktiskt med frågor kring öppen vetenskap.

Om nationella riktlinjer för öppen vetenskap

KB fick 2022 i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Uppdraget slutfördes och presenterades i januari 2024.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..