En ny söktjänst för Libris!

KB har börjat bygga en helt ny söktjänst vid sidan av det befintliga Libris webbsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den nya söktjänsten ska på sikt ersätta den äldre. En första betaversion är planerad att lanseras under våren 2024.

Libris sök är en utvecklingsinsats

Libris sök är ett arbetsnamn för utvecklingen av den nya söktjänsten för Libris. Nya Libris sök hanteras inte som ett projekt, utan som en utvecklingsinsats inom ramen för det löpande utvecklingsarbetet på KB. Detta betyder att KB:s prioriteringar av utvecklingsbehov påverkar planering och utvecklingstakt. Vi kan alltså inte säga när arbetet blir klart. Status på utvecklingen kommer att kommuniceras löpande via nyheter på kb.se.

Vad vill vi åstadkomma med Libris sök?

Vi vill ha en utvecklings- och förvaltningsbar plattform som möter dagens krav på säkerhets-, tillgänglighets- och användarperspektiv. Den söktjänst som finns idag är väldigt gammal och når inte upp till dessa krav, därför behöver den ersättas.

Genom att bygga en tjänst som har direkt koppling till Libris XL (katalogiseringsverktyget), blir uppdatering av metadata i realtid möjlig. Tjänsten baseras därför på länkad data (BIBFRAME) istället för MARC21. Det betyder också att vi kommer att kunna visa upp effekten av länkad data. Det kommer att vara enklare att hitta olika versioner och format av ett och samma verk i de fall det finns länkbara beskrivningar.

Hur arbetar vi med användarbehov?

Tjänsten baseras på behovsanalyser hos prioriterade målgrupper. Mycket material har redan samlats in. 2023 publicerades bland annat en enkät på Libris webbsök som besvarades av cirka 1400 användare. Sedan dess har många intervjuer med intressenter, bibliotekarier och slutanvändare gjorts och fler kommer att göras framöver medan arbetet pågår. En intern och extern referensgrupp kommer att skapas och knytas till arbetet då det finns något att testa eller då KB behöver input i någon fråga.

Vad händer med Libris webbsök?

Vi planerar att bygga en helt egen söktjänst vid sidan av den befintliga Libris webbsök. Det betyder att det fortfarande kommer att gå att använda den befintliga webbsöken. Du som användare tappar alltså inget arbetsredskap bara för att KB släpper en ny betaversion. Först när vi har ersatt all kritisk funktionalitet från Libris webbsök kommer det vara möjligt att ersätta Libris webbsök med den nya söktjänsten.

Arbetssätt och betaversioner

Vi arbetar iterativt med utvecklingen, med mindre delar åt gången. Vi försöker använda oss av en så agil arbetsmetod som möjligt, vilket innebär att allt inte byggs på en gång, utan en liten bit i taget. Vi har alltså delat upp Libris sök i mindre delar och dessa kallas för ”betaversioner”. För stunden har fem betaversioner planerats i relation till uppdelning av kritiska funktioner. Fler betaversioner kan tillkomma under arbetet. Beta 1 planeras vara klar under våren 2024 och är tänkt att innehålla den allra mest grundläggande sökfunktionaliteten. Därefter kommer bland annat mer avancerad sökfunktionalitet, lånestatus, användarinställningar och referenshantering att läggas till allteftersom utvecklingen fortgår.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Libris kundservice

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..