Bibblan svarar avvecklas under våren

KB har gett Biblioteken i Malmö i uppdrag att genomföra en avveckling av den digitala tjänsten Bibblan svarar under 2024. Beslutet grundas på flera utredningar gällande tjänsten.

Bibblan svarar är en virtuell svarstjänst där allmänheten kan ställa sina referensfrågor. Tjänsten är en av de äldsta digitala bibliotekstjänsterna och har funnits under olika namn i över 20 år. Folkbibliotekarier från hela landet bemannar tjänsten och svarar på frågorna. Biblioteken i Malmö har drivit, utvecklat och samordnat tjänsten på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Beslut om avveckling

Sedan 2018 har det skett en stadig minskning av antalet frågor till tjänsten Bibblan svarar samtidigt som få bibliotek bidrar med personal som svarar på de inkommande frågorna. Under perioden 2022–2023 har Bibblan svarar utretts på flera sätt av KB och Biblioteken i Malmö. Den gemensamma slutsatsen från utredningarna visar att tjänsten skulle behöva utvecklas för att vara relevant för fler samt möta allmänhetens sätt att söka information på internet. KB har inte för avsikt att genomföra ett sådant utvecklingsprojekt. KB har gett Biblioteken i Malmö i uppdrag att genomföra en avveckling av Bibblan svarar under 2024.

KB finansierar flera nationella tjänster och stöd som syftar till att främja en likvärdig tillgång till bibliotek över hela landet. Du hittar samtliga på denna sida. Avvecklingen av Bibblan svarar möjliggör förstärkningar av andra prioriterade nationella medie- och kompetensstöd.

Tidsplan

Biblioteken i Malmö ansvarar för det praktiska arbetet kring avvecklingen av Bibblan svarar. Frågeformuläret stänger i mitten av april och hela webbplatsen stänger i slutet av maj.

Har du frågor om beslutet att avveckla Bibblan svarar, kontakta bibliotekssamverkan@kb.se

Har du frågor om det praktiska arbetet kring avvecklingen av Bibblan svarar, kontakta Biblioteken i Malmö, bibblansvarar@malmo.se

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..