Angelägen forskning: Att läsfrämja för öronen

Hur kan ljud användas för att främja läsning? Ta del av forskarforumet Angelägen forskning nu på torsdag 23 november kl. 9-10.

Foto: Per & Per Fotograf AB

Vad vet vi om att läsfrämja för öronen? Vilken roll spelar ljudet, rösten och samtalet för det läsfrämjande arbete som sker på folkbibliotek runt om i landet? Den 23 november sätter Angelägen forskning fokus på just dessa frågor i ett samtal mellan Julia Pennlert och Sirpa Bark från Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Linda Willander, chef vid Ystads stadsbibliotek. Samtalet tar i vanlig ordning sin utgångspunkt i både ny forskning, denna gång kring läsfrämjande för öronen på folkbibliotek, och erfarenheter från bibliotekspraktiken.

Ta del av sändningen via Digiteket Länk till annan webbplats.

I samband med sändningen lanserar MTM rapporten Att läsfrämja för öronen. Ljudet, rösten och samtalet, som är skriven av Julia Pennlert och Sirpa Bark. Angelägen forskning äger denna gång rum i samband med en fortbildningsdag om tillgänglig läsning för folkbiblioteksmedarbetare som arrangeras av MTM i Malmö.

Anmäl dig till e-postlistan

Vill du få information om kommande tillfällen av Angelägen forskning direkt till din e-post? Nu kan du anmäla dig till en e-postlista för Angelägen forskning.

Om angelägen forskning

Angelägen forskning är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Digiteket.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..