Satsningar på bibliotek i budgetpropositionen för 2024

I det budgetförslag som regeringen lade fram i veckan finns satsningar som påverkar det svenska biblioteksväsendet, bland annat när det gäller nationella minoriteter och läsfrämjande.

En person står i ett bibliotek och visar något på en skärm för tre barn.

Resursbibliotek för nationella minoriteter

KB:s treåriga uppdrag att inrätta resursbibliotek för nationella minoriteter får en förlängning efter 2023. Resursbiblioteken ska vara ett stöd för de kommunala biblioteken i utvecklingen av arbetet för nationella minoriteter.

– Vi är glada att uppdraget förlängs, då resursbiblioteken har byggt upp en verksamhet som når ut alltmer till de kommunala biblioteken. En bra grund för fortsatt arbete med bland annat rådgivning finns på plats, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan.

Uppdraget kommer att finansieras med 10 miljoner kronor om året under perioden 2024–2026.

Bemanning av skolbibliotek och resurser till biblioteksstatistik

Från läsåret 2025/26 görs en efterlängtad satsning på bemanning av skolbiblioteken i landets kommuner. 433 miljoner kronor ska sedan årligen avsättas för det ändamålet. KB får 1,2 miljoner under 2024 och 2025 för att följa upp satsningen i sin årliga statistik.

– Det är viktigt att biblioteksstatistiken får förutsättningar att utvecklas för att följa upp satsningen på skolbibliotek, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Satsning på läsfrämjande för barn och unga

Under perioden 2024–2026 kommer folkbiblioteken att tillföras medel för läsfrämjande arbete med målgruppen barn och unga. Det handlar om totalt 40 miljoner kronor per år. I sammanhanget ska nämnas att Läsfrämjandelyftet, som är en tidigare regeringssatsning, under 2023 har producerat utbildningsmaterial och forskningsöversikter om läsfrämjande. Dessa går nu att ta del av hos Digiteket Länk till annan webbplats..

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..