Vi ses på Biblioteksdagarna!

Temat för Biblioteksdagarna är öppenhet – grunden i ett demokratiskt samhälle. Vi ser fram emot att träffa, lyssna på och prata med er!

KB kommer bland annat att synas i posterutställningen i temat öppenhet under olika rubriker:

 • Öppen vetenskap och biblioteken
  KB arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Vilka är bibliotekens roller i ett öppet vetenskapssystem? Hur kan olika bibliotekstyper arbeta med de olika delarna inom öppen vetenskap?
 • En stärkt samverkan för ett öppet biblioteksväsende
  KB har i uppdrag att hitta former för stärkt samverkan och bidra till utvecklingen av vissa digitala tjänster. Vad behövs för att samverka? Vad är viktigt att samverka om nationellt? Bibliotekens infrastruktur – vad är det?
 • Libris – ett öppet samarbete mellan 600 bibliotek!
  Libriskollektivet växer! I och med det finns också ett större behov av samarbete och av nationell kompetensförsörjning. Hur kan nätverkande och samarbete mellan bibliotek och den enskilde katalogisatören främjas?
 • EODOPEN
  EODOPEN är ett EU-projekt med syftet att digitalisera och tillgängliggöra bibliotekens boksamlingar från 1900- och 2000-talet. KB koordinerar Sveriges deltagande i projektet.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..