Digiteket nylanseras – med läsfrämjande

Folkbibliotekens lärplattform Digiteket utökas med läs- och litteraturfrämjande innehåll. Denna utveckling sker i samverkan med Kulturrådet.

Barn läser böcker i barnhörna på bilbliotek. Inrett som skog med svampar.

Läsfrämjande handlar bland annat om att skapa läslust. Foto: Morgan Grip

När Kungliga biblioteket (KB) skapade Digiteket för snart fyra år handlade innehållet på plattformen framför allt om fortbildning inom digital kompetens och det digitaliserade samhället.

I och med nylanseringen har Digiteket fått uppfräschat utseende och nya funktionaliteter samt ett breddat innehåll, med nya lärresurser inom läs- och litteraturfrämjande.

Utvecklingen sker i samverkan med Kulturrådets satsning Läsfrämjandelyft för folkbibliotek Länk till annan webbplats.. Läsfrämjandelyftet handlar om kompetensutveckling för folkbiblioteken inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

– På KB är vi glada och stolta över att ha kunnat genomföra denna utveckling av Digiteket tillsammans med Kulturrådet, Biblioteken i Malmö och alla som bidrar med material, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Förhoppningen är att Digiteket i och med detta blir en ännu mer viktig och relevant plattform för folkbibliotekens kompetensutveckling och kunskapsdelning.

Om Digiteket

Digiteket är en plattform med digital fortbildning och inspiration för och av biblioteksmedarbetare på folkbibliotek. På uppdrag av KB drivs Digiteket av en redaktion inom Biblioteken i Malmö.