KB lyfter skolbiblioteken i remissvar om ny digitaliseringsstrategi

Skolverket har tagit fram ett förslag till strategi för skolans digitalisering, som nu har varit på remissrunda. KB:s svar till Utbildningsdepartementet lyfter bland annat fram skolbiblioteken och elever med funktionsnedsättning.

Elever på Fryshuset. Per & Per Fotograf AB.

Statens skolverks förslag till digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 innehåller sju delmål där skolan behöver ta kliv framåt.

KB tycker att förslaget är bra, men att flera delar kan stärkas:

  • Skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll för att främja digital kompetens i skolan behöver skrivas fram tydligare.
  • Strategin behöver särskilt adressera hur skolan ska möta behov hos elever med funktionsnedsättning.
  • Strategin bör ha tydligare perspektiv på skolan som en del av det omgivande samhället. Digital utveckling i skolan kan också gynnas av samverkan olika myndigheter emellan.

KB:s remissvar utgår från bibliotekslagen, som inkluderar skolbiblioteken. Även skollagen och diskrimineringslagen är viktiga utgångspunkter för de ställningstaganden som KB gör.

Förslaget till digitaliseringsstrategi för skolan innehåller mål om det livslånga lärandet. Här har olika bibliotekstyper en viktig betydelse i människors liv, skriver KB i remissvaret.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..