Libris version 1.30

Den 19 april sattes Libris version 1.30 i produktion.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Syftet med denna version är att att skapa förutsättningar för katalogisering med länkade verk genom en flytt av titlar på verksnivån.

Se uppdaterade anvisningar om titlar i Metadatabyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Förberedelser för verk i Libris

Arbete för vidareutveckling av verk sker stegvis och kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och gränssnittet. Målet är att förbättra förutsättningar för manuell katalogisering av länkade verk samt att maskinellt länka ihop verk från instanser. I ett första steg ligger fokus på skönlitteratur på svenska.

I och med release 1.30 av Libris har vi gjort vissa förändringar i hur föredragna titlar för verk anges. Detta är en förberedelse för att verk ska kunna beskrivas som länkbara entiteter och innebär i korthet att:

  • Egenskapen “Uttryck av” inte ska användas längre.
  • Verk beskrivs nu i egenskaperna “Instans av Verk”, “Översättning av” och “Har del”.
  • MARC-exporten av den föredragna titeln till 240 #a och 130 #a eller 700 #t och 730 #a styrs nu av om verket har en Primär medverkan eller inte.

Globala ändringar

Verk utan Primär medverkan:

  • För verk på originalspråk har föredragna titlar flyttats från “Uttryck av” till “Instans av Verk”.
  • För översättningar har föredragna titlar flyttats från “Uttryck av” till “Översättning av”.

Verk med Primär medverkan:

  • För översättningar har föredragna titlar som låg i “Instans av Verk” flyttats till “Översättning av”.

Bättre stöd för visning av olänkade entiteter i formuläret

För att tydligare se vad som är möjliga länkbara entiteter visas dessa nu upp med en grå kant i gränssnittet.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • URL:en från Creative Commons -licensen saknas i MARC-exporten.
  • Tillagda och borttagna värden visas inte alltid korrekt upp i ändringshistoriken.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!