Aktuellt från Libris: Mars 2023

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris

Stora läsesalen i Kungliga biblioteket, Humlegården. Foto: KB/Jens Gustavsson

Foto: KB

Libris release

Version 1.29 av Libris lanseras den 15 mars och kommer att innehålla bland annat automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar. Nästkommande release (version 1.30) är planerad till den 31 maj och kommer preliminärt att innehålla en ny funktion för automatiserad notis om poständringar som är tänkt att ersätta den så kallade CXZ-funktionen.

Se Libris Roadmap Länk till annan webbplats. för planerad utveckling och versionsinformation Länk till annan webbplats. för fullständig information om vad som ingår i releaser. Observera att Libris Roadmap uppdateras kontinuerligt allteftersom prioriteringar och förutsättningar för planerad utveckling ändras.

Förstudie Libris sök

För närvarande pågår en förstudie för att undersöka förutsättningar för en framtida söktjänst tänkt att ersätta dagen Libris Webbsök. Förstudien är planerad att pågå fram till och med juni 2023. Mer information kring förstudien kommer att komma inom kort.

Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering inklusive ämnesord, klassifikation, agenter och auktoritetsarbete.

Arbetet med att vidareutveckla Metadatabyrån Länk till annan webbplats. pågår. Den nya tidplanen innebär att en förnyad design kan vara på plats till sommaren.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Metadatabyråns nyhetsflöde Länk till annan webbplats. och kontakta gärna Metadatabyrån för synpunkter och förslag.

Librisutbildning

Digital grundkurs i Libris och katalogisering

Utbildningen pågår 2–17 maj. Föreläsningar kommer att varvas med övningar på egen hand och genomgångar i mindre grupper. Eftersom efterfrågan på utbildning är stor går vi först ut med en intresseanmälan. Vi kan behöva prioritera bibliotek som i dagsläget inte har någon personal som kan katalogisera i Libris.

Läs mer om utbildningen och anmäl ditt intresse här Länk till annan webbplats.. Anmäl ditt intresse senast 17 mars!

Andra ingångar till kunskapsinhämtning

Har du frågor om katalogisering och metadata så ta gärna en titt på Metadatabyråns FAQ Länk till annan webbplats. eller se på utbildningsfilmer på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats..

På metadatabyrån hittar du också information om Dewey. Länk till annan webbplats. Är du intresserad av ämnesordsindexering så finns det elva kortare filmpresentationer i ämnet på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats..

Utbildningsfilmer om auktoritetsarbete och agenter finns även det på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats.. Filmerna tar upp de vanligaste typerna av agenter som katalogisatörer har behov av att skapa i Libris, nämligen personer och organisationer. Filmerna fungerar som ett komplement till de anvisningar om auktoritetsarbete och agenter som finns i Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Hittar du inte svaret på din fråga kan du mejla katalogsupport. På sikt arbetar vi med att få till flera olika möjligheter till kunskapsinhämtning kring Libris, katalogisering och metadata. Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till Libriskoordinatorerna David Södergren Medin eller Johanna Berglind.

Libris Utvecklingsråd

Utvecklingsrådet har fått delvis nya medlemmar och kommer att ha ett möte den 17 april. Rådet består idag av:

Ledamöter

 • Carina Bergman, Bibliotekarie, Vitterhetsakademins bibliotek Riksantikvarieämbetet
 • Daniel Forsman, Stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek
 • Jenny Fälth Ling, Enhetschef bibliotek, Ale kommun
 • Karin Albinsson, Metadataspecialist, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Linda Vidlund, Bibliotekschef, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sara Kjellberg, Bibliotekschef, Malmö universitet
 • Stefan Andersson, Chef vid enheten för bibliotekssystem, Uppsala universitet
 • Olof Berge Kleber, Bibliotekschef, Borås stad
 • Oskar Laurin, Enhetschef, KB
 • Johanna Robinson Aalto, Produktledare, KB

Sekreterare

 • Johanna Berglind, Libriskoordinator, KB
 • David Södergren Medin, Libriskoordinator, KB

Kalender

 • Libris release av version 1.29 den 15 mars
 • Libris Utvecklingsråd den 17 april
 • Digital grundkurs i Libris och katalogisering 2-17 maj
 • Libris release av version 1.30 den 31 maj

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..