Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med nationella minoriteter på ditt bibliotek? Är du nyfiken på vilka resurser som finns, eller hur du kan skapa delaktighet för barn från minoriteterna?

Den 22 mars anordnar KB ett webbinarium där vi bjudit in talare från hela landet att inspirera till att arbeta mer med nationella minoriteter på folkbibliotek.

Bland annat kommer företrädare för resursbiblioteken för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska att berätta om hur de stöttar de kommunala biblioteken.

Webbinariet är kostnadsfritt och digitalt. Ingen föranmälan behövs. Webbinariet spelas in och publiceras senare.

Mer ur programmet

  • Region Västernorrland delar med sig av det metodmaterial för dialog med barn och unga från de nationella minoritetsgrupperna som de har tagit fram.
  • Läs- och skrivsajten Polarbibblo utökas med fler språk!
  • Var hittar vi medier på romani chib?
  • Bidrog folkbiblioteken till den assimileringspolitik staten tidigare bedrev i Tornedalen?
  • Vad innehåller kommunernas biblioteksplaner, när det handlar om nationella minoriteter?

Om resursbiblioteken

KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, så kallade resursbibliotek. Uppdraget omfattar de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Resursbiblioteken ska stödja de kommunala biblioteken i hela landet i arbetet med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!