Test­pe­ri­od av auto­ma­ti­se­rad roma­ni­se­ring

Idag släpps en ny funktion för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar för test. Hjälp oss att testa den på QA-miljön för Libris katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Den första testperioden pågår från och med den 19 december 2022 till den 19 januari 2023. Framför allt katalogisatörer av mångspråkslitteratur ombes att testa och komma med input till Katalogsupport senast den 19 januari 2023.

Observera att funktionaliteten inte är produktionssatt utan endast kan testas i QA-miljön. Katalogisatörer som vill testa automatiserad romanisering men inte lyckas att logga in med sin inloggning på QA-miljön, kan kontakta Libris kundservice.

Det finns tillfälliga anvisningar i Metadatabyrån för hur du kan göra om du vill testa automatiserad romanisering. Där finns även lista på de språk som det finns stöd för.

I nuläget ska funktionen enbart testas på valda element i Manifestation (Instans). Det innebär att du inte ska testa funktionen i verksdelen, det vill säga Instans av verk. Du kan med andra ord inte testa funktionen för till exempel agenter.

Observera att funktionen inte är färdigutvecklad än. De områden som behöver förbättras och vidareutvecklas finns listade i anvisningarna. Återkoppla gärna till Katalogsupport både om de förbättringsbehov som redan är kända och om de behov och problem som inte har upptäckts än.

Automatiserad romanisering kommer även att innebära ändringar i Libris data. Bibliotek och andra aktörer som har systemintegrationer mot LibrisAPI:er i JSON uppmanas att senast den 19 januari kontakta Libris kundservice och bekräfta att de har fått ta del av informationen samt att lämna in eventuella synpunkter på påverkan av dataändringar i sina dataflöden och systemintegrationer.

Vid återkoppling till Katalogsupport och Libris kundservice, skriv Automatiserad romanisering i ämnesraden.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!