Vad har ni saknat? Barn!

Onsdag 23 november arrangeras forskarforumet Angelägen forskning. Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber berättar om konsekvenserna av olika anpassningar och förändringar i bibliotekens arbete mot barn och ungdomar.

Covid-19 innebar att Sveriges folkbibliotek var tvungna att ställa om och anpassa sin verksamhet efter en ny verklighet. En ny studie ger insyn i hur medarbetarna på biblioteken upplevde och hanterade pandemin när de skulle bedriva och anpassa biblioteksverksamheten riktad till barn och unga.

Under detta tillfälle av Angelägen forskning kommer Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber från Högskolan i Borås berätta om den undersökning som de gjort bland personalen på sex folkbibliotek på uppdrag av Kulturrådet. Rapporten visar hur biblioteken ställde om sin verksamhet och resonerar om konsekvenserna av olika anpassningar och förändringar i bibliotekens arbete mot barn och ungdomar.

Marie Johansen, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Botkyrka kommun, leder samtalet. Bibliotek Botkyrka är ett av de bibliotek som undersökts och Marie bidrar med sina praktiknära reflektioner kring verksamhetens förutsättningar under pandemin.

Frågor som står i centrum för samtalet är vad folkbiblioteken kan lära av covid-19-pandemin inför andra eventuella framtida samhällskriser och hur folkbiblioteken kan återskapa och etablera hållbara kontakter och relationer med barn och unga.

När: Onsdag 23 november, kl. 9–10.

Webbinariet direktsänds via Digiteket Länk till annan webbplats..

Det krävs ingen föranmälan.

Amira Sofie Sandin är lektor och Emma Berge Kleber är adjunkt på Högskolan i Borås. Samtalet leds av Marie Johansen, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Botkyrka kommun.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!