Ämnesord från tesaurusen Queerlit

Information om generella anvisningar för ämnesordsindexering i Libris och förhållandet mellan Queerlit och andra ämnesordssystem.

Från och med version 1.26 av Libris går det att använda ämnesord i form av länkade entiteter från tesaurusen Queerlit (fortsättningsvis Qlit) i ämnesordsbeskrivningar i Libris. Redaktionen för Svenska ämnesord har fått frågor om användning av de nya termerna i förhållande till andra ämnesordssystem i Libris och vi vill därför förtydliga vilka de generella anvisningarna för ämnesordsindexering i Libris är.

För allmän ämnesordsbeskrivning i Libris ska ämnesord från Svenska ämnesord användas. All ämnesordsindexering i de bibliografiska beskrivningarna ska göras på en sammanfattande nivå. Med sammanfattande indexering menas att man utgår från ett verks helhet och väljer ut ämnesord som bäst beskriver och sammanfattar verkets innehåll i stort (läs mer om sammanfattande indexering i Metadatabyrån under Indexeringsdjup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Det är viktigt att katalogisatörer i Libris fortsätter att använda Svenska ämnesord för den allmänna indexeringen i Libris, även för resurser med HBTQI-tematik. Tanken med Libris och Svenska ämnesord är att alla resurser om ett särskilt ämne ska gå att återfinna via motsvarande ämnesord ur Svenska ämnesord. Om du som katalogisatör upptäcker att du saknar ett ämnesord i Svenska ämnesord ska en ny term föreslås via formuläret i Metadatabyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För den allmänna indexeringen av barn- och ungdomslitteratur ska Barnämnesord användas. Se information om listan på Svenska barnboksinstitutets sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa specialbibliotek och bibliografier använder särskilda ämnesordssystem med särskilda riktlinjer. Exempel är bibliografin KvinnSam där KvinnSam:s ämnesord används och medicinska bibliotek som indexerar med termer från tesaurusen Svenska MeSH. Queerlit är en bibliografi i Libris bestående av skönlitteratur med HBTQI-tematik. Till bibliografin hör en nyskapad tesaurus tänkt att användas för att beskriva de ingående resurserna. En resurs som ingår i Queerlit-bibliografin kan därför komma att dubbelindexeras, både med Qlit-termer och Svenska ämnesord eller Barnämnesord beroende på målgrupp. Anledningen till detta är att resursen ska kunna gå att hitta via samtliga tre ingångar.

Det går bra att komplettera resurser som inte ingår i bibliografin Queerlit med ämnesord ur Qlit i de fall du som katalogisatör gör bedömningen att resursen behandlar ämnet på en sammanfattande nivå, men att termen har avslagits av Svenska ämnesord med anledningen av att ämnet anses vara för smalt för en allmän tesaurus. Exempelvis kommer ämnesordet Barn till transpersoner att godkännas av Svenska ämnesord medan termen Bögkörer kan tänkas vara för smalt. Även barn- och ungdomslitteratur som inte ingår i bibliografin Queerlit går bra att komplettera med Qlit-termer enligt samma förhållningssätt som beskrivits för Svenska ämnesord.

För frågor om:
Svenska ämnesord: Redaktionen för Svenska ämnesord
Barnämnesord: Barnboksinstitutet
Queerlit: Queerlit-projektet