KB gör enkät om medieförsörjnings- och kompetensstöd

Inom uppdraget att främja och stärka samverkan finansierar KB nationella tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd. KB gör nu en enkät om dessa tjänster, riktad till dig som jobbar på folk- eller skolbibliotek. Besvara gärna enkäten, så att vi bättre kan stödja dig i ditt arbete.

Biblioteksmedarbetare hjälper användare vid informationsdisk.

I översynen kommer KB bland annat att titta på hur de nationella tjänsterna matchar de kommunala bibliotekens behov. Syftet är en eventuell justering av tjänsterna i enlighet med behoven.

De aktuella tjänsterna är:

  • Sveriges depåbibliotek och lånecentral
  • Mångspråkiga lånecentralen
  • Digiteket
  • Bibblan svarar
  • Världens bibliotek

Tjänsterna drivs och utvecklas av externa aktörer, i samarbete med KB. Översynen av tjänsterna görs tillsammans med respektive aktör. KB önskar även en dialog med regioner och kommuner kring tjänsterna, både på medarbetar- och ledningsnivå.

Frivillig enkät

För att få en bild av kännedomen kring ovanstående tjänster samt en temperaturmätning av användningen gör KB nu en enkät med korta frågor om varje tjänst. Enkäten är öppen och frivillig att besvara, och den riktar sig i första hand till dig som arbetar på folk- eller skolbibliotek. Enkäten tar 10 minuter att besvara och kommer att vara öppen till sista oktober.

Fokusgruppsintervjuer

KB söker också biblioteksmedarbetare som vill delta i fokusgruppsintervjuer om tjänsterna. Arbetar du inom något av följande områden och är intresserad av att delta?

  • Kompletterande medieförsörjning
  • Mångspråk och mångspråkskatalogisering

Mejla ditt intresse till bibliotekssamverkan@kb.se. Fokusgruppsintervjuerna hålls under vintern 2022/2023.