Libris version 1.24

Torsdag 9 december produktionssattes Libris version 1.24.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Version 1.24 innehåller förbättringar i tjänsten id.kb.se. Tjänsten har fått en utseendemässig och funktionell uppdatering, med syfte att göra tjänsten mer lättanvänd.

En ny funktion för personliga inställningar som följer med mellan webbläsare introduceras. Även en förenklad form för beskrivning av digitala reproduktioner har arbetats fram.

För dem som arbetar med undervisning av katalogisering kan det vara av intresse att använda Libris undervisningsmiljö Länk till annan webbplats. som nu är laddad med fullständig representation av av innehållet i Libris.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Flaggade poster som följer med mellan webbläsare

Katalogisatörers flaggade poster lagras inte längre bara lokalt i webbläsaren utan följer nu med när man loggar in i en ny webbläsare.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Det pågår även arbete med att förbättra arbetsflödet för digitala reproduktioner.

Förenklad form för beskrivning av digitala reproduktioner

Inför releasen av Libris 1.24 har KB arbetat med att förenkla formen för beskrivning av digitala reproduktioner.

Det innebär att vissa egenskaper hämtas från beskrivningen av den fysiska förlagan och följer med till marcexporten. De visas dock inte i Libris katalogisering när man använder funktionen Skapa digital reproduktion. Det gäller följande egenskaper:

 • upphovsuppgift
 • omfång
 • utgivning (Primär utgivning)
 • identifikator (hamnar i 020 #z i marcexporten)

Det som ligger i "Indirekt identifierad av" idag kommer fortfarande att gå att söka på i Libris katalogisering eftersom allt inom egenskapen "Reproduktion av" indexeras.

Följande egenskaper skapas i fortsättningen automatiskt vid marcexporten förutsatt att RDA:s bärartyp ”onlineresurs” finns angiven:

 •  bärartyp https://id.kb.se/marc/Online
 •  bärartyp https://id.kb.se/marc/OnlineResource
 •  medietyp https://id.kb.se/term/rda/Computer  
 • Typanmärkningen ”Digital reproduktion” i "Reproduktion av" genereras automatiskt i marcexportens 533 #a. Vill man ha en annan typanmärkning för lokalt system behöver den anges manuellt.

Under "Villkor för användning och åtkomst" ska man i fortsättningen länka till entiteter, till exempel:

 • Fritt tillgänglig
 • Restriktioner för åtkomst
 • Öppen tillgång

Frasen i 856 #z (till exempel "Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek") genereras från egenskaperna "Utgivare" och "Villkor för användning och åtkomst" under "Tillhörande media"/"Mediaobjekt".

Funktionen för digital reproduktion och mallen Digital reproduktion -  Bok är uppdaterad enligt ovan.

De bibliotek som har automatiserade processer för digitaliseringsarbetet kan fortsätta som tidigare. KB kommer att göra körningar för att uppdatera befintliga data, men först efter att vi stämt av med alla bibliotek som har automatiska inflöden så att vi inte behöver göra upprepade körningar. Det finns även fler detaljer kring digitala reproduktioner som återstår att ta ställning till, bland annat rörande tillgänglighetsaspekter och kopplingar till exemplar. KB kommer att fortsätta arbeta med dessa frågeställningar under 2022.

Kopiering av titel vid utbrytning

Vid utbrytning av ett lokalt verk som saknar egenskapen "Har titel" kopieras det första passande titelobjektet från dokumentet verket bryts ut från. Funktionen kopierar endast titelobjekt av klassen "Titel". Titelobjektet i det utbrutna verket får också egenskapen "Källa", med en länk till det ursprungliga dokumentet. Denna källangivelse till instansen gör att inget MARC21-fält 240 produceras från denna form av titel. 

Bättre visning av kort/chip exempelvis för sammansatta ämnesord

Sammansatta ämnesord som saknar en specifikt formaterad etikett får nu motsvarande formatering baserat på sina termkomponenter.

Enklare konstruktion av sammansatta ämnesord

Vid konstruktion av sammansatt ämnesord som lokal entitet har snippet tidigare varit förinställd på sammansatt term bestående av allmänt ämnesord med allmän underindelning. I och med denna release är snippet för sammansatt term uppdaterad till att innehålla två drop-down menyer för att förenkla val av termkomponenter då man behöver skapa geografiska sammansatta termer.

Danacode tillagd som identifikator

Danacode som används som identifikator för böcker främst i Israel har nu lagts till som Identifikator i Libris katalogisering.

"Indirekt identifierad av" har placerats i närheten av "Identifikator"

Nu ligger både egenskapen "Identifikator" och "Indirekt identifierad av" intill varandra.

Ändrad behörighet för redigering av koncept

Nya koncept (ämnesord och genre/formtermer) ska endast skapas av ämnesordsredaktionerna på KB och Svenska barnboksinstitutet. För att hindra obehöriga att skapa nya koncept av misstag har det skapats en egen sigel Ssao för Redaktionen för Svenska ämnesord på KB. 

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

 • I och med denna release är det återigen möjligt att söka på felaktiga och annullerade ISSN-nummer.
 • Anmärkning om användning (scopeNote) har flyttats från hasNote till Concept.
 • I sidopanelen "lägg till entitet" uppdateras nu sökresultatet direkt när man byter typ även om man inte skrivit något.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Städning av felaktiga URI:er

Felaktiga URI:er i Libris som konverterats från inkorrekta tecken i fasta fält har städats bort.

id.kb.se

id.kb.se är en tjänst där man kan bekanta sig med de grundstenar KB använder för att publicera strukturerade, länkade data: koncept- och ämnesordssystem, basvokabulär och mappningar mellan KBV/BIBFRAME och MARC.

id.kb.se 2.0.0

Tjänsten id.kb.se har genomgått en grundligt utförd renovering med en mängd förbättringsåtgärder som följd. 

Sammanfattningsvis: 

Gränssnitt

 • Uppdatering av färg och form för att mer linjera med andra Libris-tjänster så som Libris katalogisering och Biblioteksdatabasen.
 • Ökad tillgänglighet.

Sökfunktionalitet 

 • Förslagsfunktion i sökfältet som ger möjlighet att direkt gå till föreslagna beskrivningar.

Filtrering

 • Det är nu möjligt att filtrera innehållet efter termlista, typ och termsamling. Ett konkret exempel är att det nu går att filtrera fram kronologiska ämnesord inom SAO-termer.  

Sökresultatlista 

 • De olika konceptsystemen (termlistorna) presenteras nu tydligt på söksidan id.kb.se. 
 • Swepub-termer går nu att söka och filtrera fram.  
 • Beskrivningar går nu att titta på direkt från sökresultatlistan i en mer tillgänglig och kompakt form.

Språkväxlare

 • Möjligt att växla mellan svenska och engelska. Om svenska inte är valt som standardspråk i webbläsaren så kommer gränssnittet presenteras på engelska.