Hur kan allmänheten bli delaktig i svensk forskning? KB på Almedalen!

Vad betyder det för samhället och vetenskapen när allmänheten engageras i forskningsprocessen? Och vilken roll kan biblioteken spela för att driva på utvecklingen?

Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Medborgarforskning är tack vare digitaliseringen ett växande fenomen. Även på andra sätt kan avståndet mellan forskning och allmänhet minska.

I oktober 2021 fick Kungliga biblioteket regeringens uppdrag att kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Uppdraget är nära kopplat till KB:s nationella samordningsuppdrag för att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Med utgångspunkt i regeringsuppdraget anordnar KB ett seminarium i Almedalen. Riksbibliotekarie Karin Grönvall samtalar där med Martin Bergman, utredare på föreningen Vetenskap och allmänhet och Andreas Hedberg, handläggare på KB.

När: Almedalsveckan den 4 juli kl. 16.00–17.00
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök i Visby